[OPROEP] KLEIN EILAND

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

DE PRODUCTIEVE STAD IN DE KIJKER

 

Een project dat helemaal past in de idee van de productieve stad en gelegen is in het strategisch gebied van de kanaalzone. De BGHM en Citydev lanceren een gezamenlijke opdracht voor de bouw van een gemengd project met zowel nieuwbouw als renovatie voor ongeveer 400 woningen (waarvan 280 sociale- en 120 middenklassewoningen), twee scholen en ca 15.000m² economische activiteiten. Het project is gelegen is op twee verschillende percelen in Anderlecht, tussen de Klein Eilandstraat en de Grondelsstraat.

Door de ligging en de omvang ervan betreft het een terrein waarvoor er heel wat op het spel staat. De Biesteboek wijk, momenteel een industrieel en commercieel gebied, ontwikkelt zich in het kader van het Kanaalplan en de reflecties over de productieve stad, tot een stedelijk gebied met een belangrijke functionele mix. Dit project is één van de eerste verwezenlijkingen van dat stukje stad en is ook vernieuwend op vlak van programma: woningen worden gecombineerd met ruimten voor productieactiviteiten. Bedrijvigheid wordt dus geïntegreerd in een levendig en stedelijk weefsel in plaats van afgezonderd te worden tussen anonieme gebouwen in de rand van de stad.

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team. Gezien de omvang van de opdracht kunnen meerdere architectenbureaus met een zekere affiniteit op conceptueel vlak zich associëren om een samenhangend maar divers architecturaal project naar voren te schuiven. De bouwmeester ziet hierin een mogelijkheid voor jonge bureaus om zich te verenigen met meer ervaren bureaus.

BUDGET : 98.426.067,90 € (53.426.067,90 € + 45.000.000 € ), excl. BTW.
ERELOON : 12 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 30.000 euro wordt toegekend aan de 4 inschrijvers waaraan de opdracht niet is toegekend, maar die een regelmatige en volledige offerte hebben ingediend en die minstens 50% van de punten behaalden.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

De BGHM heeft voor het project “Klein Eiland – Citygate II” een erratum gepubliceerd. De wijzigingen gaan over de documenten die gevraagd worden voor de mobiliteitsdeskundige. Er werd tevens een document toegevoegd over de bedrijfstypologieën in OGSO’s en een pdf versie van de aankondiging van de opdracht. 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 25 OKTOBER 2017 VOOR 14U