[OPROEP] LUTTRE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

SOCIALE WONINGEN IN DE WIELSWIJK

 

De Wielswijk toont meer en meer haar troeven: de nabijheid van de Zenne, de aanwezigheid van Divercity of het centrum voor hedendaagse kunst. Allen zorgen ze voor dynamiek voor deze wijk in volle ontwikkeling.

Het is in deze uitdagende context dat de BGHM een oproep lanceert voor de aanstelling van een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB adviseur, veiligheidscoördinator) voor de herontwikkeling van een gebouw tot :

– Ongeveer 71 sociale woningen
– Ruimtes voor de toekomstige Regie der werken en Zuiderhaard
– Een intergenerationele gemeenschapsruimte

Het gebouw vormt de hoek van de Gerijstraat en de Luttrebruglaan. Interessante uitgangspunten zijn de waardevolle materialen die er zijn gebruikt en de uniforme, imposante gevel. Bovendien is er aan de achterzijde van het gebouw veel natuurlijk licht dat ten volle kan benut worden bij de herontwikkeling.
BUDGET : 11.626.335 euro excl. BTW;
ERELOON : 12% van de raming van de werken;
VERGOEDING : 8.000 euro wordt toegekend aan de inschrijvers waaraan de opdracht niet werd toegekend, maar die een regelmatige en volledige offerte hebben ingediend en die minimum 50% van de punten behaalden: 8.000 euro, excl. BTW.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 24 AUGUSTUS 2017 VOOR 14U