(c) Séverin Malaud

MAGASIN 4

EEN NIEUWE LOCATIE VOOR MAGASIN 4

Magasin 4 is een concertzaal voor alternatieve muziek die binnenkort een nieuw onderkomen krijgt, zodat de toekomst van de underground scene verzekerd blijft. De gekozen locatie ligt op in het kanaalgebied, op een leegstaand perceel op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat. De uitdaging: het concertzaalprogramma opnemen in een productieve en industriële context en tegelijkertijd optimale voorwaarden bieden voor de toekomstige artiesten die er zullen worden ontvangen.Aangezien het programma van dit project kan veranderen, zal bijzondere aandacht worden besteed aan een rigoureuze aanpak van de circulaire principes: aanpasbaarheid, flexibiliteit en omkeerbaarheid van het project, minimalisering van de koolstofvoetafdruk, met name bij de keuze van de materialen, enz.
Bovendien maakt het project deel uit van het Stadsvernieuwingscontract ‘Citroën-Vergote’. De ontwerper zal dus een co-creatieproces opzetten dat een proactieve deelname van de verschillende betrokken actoren mogelijk maakt: de Stad Brussel als toekomstige eigenaar van het nieuwe gebouw, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) die de werkzaamheden leidt en de gebruiker van de zaal, de vzw Magasin 4.Het gaat hierbij om cascobouw, d.w.z. gesloten ruwbouw. De afwerking (sanitair, vloer-, plafond- en wandbekleding) maakt geen deel uit van de opdracht en zal in een tweede fase door de gebruiker van het gebouw worden geïnstalleerd. Het bedrag van de werken dekt ook niet de kosten voor de inrichting van de buitenruimtes.