(c) Séverin Malaud

MAGRITTE

CECI N’EST PAS EEN OPENBARE RUIMTE

De wijk Magritte in Jette vormt een soort enclave te midden van gemeentegrenzen en infrastructuren en ligt ingesloten tussen de spoorweg in het noorden, de gemeentegrens tussen Jette en Laken en de Desmet Denayerlaan. Het Duurzaam Wijkcontract Magritte, het eerste wijkcontract op Jets grondgebied, probeert dit deel van de gemeente rond de assen Lahaye en Esseghem beter te ontsluiten, onder andere door er het openbaar domein te vernieuwen en de verschillende bestaande polen beter met elkaar te verbinden.

Dit scharniergebied zal worden omgevormd tot een aangename, beplante, veilige en toegankelijke ontmoetingsplek waar zachte verplaatsingen voorrang krijgen. Het projectgebied omvat de Jules Lahayestraat, het kruispunt Lahaye/Dapperheid/Esseghem, de toegang tot de site van de Jetse Haard en de kleine Esseghemstraat.


OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN

De gemeente Jette zoekt een multidisciplinair team dat de volledige ontwerpopdracht kan uitvoeren voor de herwaardering van de openbare ruimtes in de perimeter “op het scharnierpunt”. Het team moet ervaring hebben met de uitvoering van mobiliteitsonderzoek en met het ontwerp van openbare ruimtes. Het moet ook vertrouwd zijn met de participatieve aanpak die eigen is aan een wijkcontract en dit binnen een vrij strakke timing. De gemeente vraagt een team met een gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling.

Om de verschillende verplaatsingsstromen te bepalen, zal het ontwerpteam vooraf een mobiliteitsonderzoek voor een ruimere gebied uitvoeren. De mobiliteitsstudie zal de circulatie en de toegankelijkheid voor voertuigen en de organisatie van het parkeren bestuderen op de site van de Jetse Haard. Doel is om sociale ontmoetingen te bevorderen en voorrang te verlenen aan verplaatsingen van voetgangers en fietsers, leerlingenstromen en/of de verplaatsingen verbonden aan het openbaar vervoer.

De MIVB plant de tramrails in de Jules Lahayestraat te vervangen in maart 2020. Het team moet de coördinatie met die werken in rekening brengen en zal de vergunningsaanvraag voor de openbare ruimtes indienen tegen juni 2019.

Volgende minimale competenties worden gezocht :

 • Competentie in mobiliteit (voor het mobiliteitsonderzoek);
 • Competentie in het ontwerp van openbare ruimtes (herinrichting van wegen);
 • Competentie in duurzame ontwikkeling;
 • Competentie in participatie (project in kader van het Duurzaam Wijkcontract “Magritte”).


INDICATIEVE PLANNING

 • Week van 1 oktober: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
 • Week van 15 oktober: plaatsbezoek en informatiesessie;
 • Week van 12 november: indiening van de offertes;
 • Week van 19 november: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
 • December 2018: gunning en start van de opdracht


GUNNINGSCRITERIA

 • De kwaliteit van de stedenbouwkundige visie (40%)
 • De kwaliteit van de methodologische nota (40%)
 • De haalbaarheid (20%)

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 24 september 2018 om 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).