[OPROEP] MARIE JANSON

[OPROEP AAN ONTWERPERS]
GROENE RUIMTE VOOR MARIE JANSON

 

Het centrum van Sint-Gillis is een dynamische plek, rijk aan indrukken, die veel bezoekers, commerciële en andere activiteiten aantrekt. Het Marie-Jansonplein ligt midden in het “hart van Sint-Gillis” en wordt door zijn centrale ligging gebruikt door een divers publiek. Het plein wordt echter als weinig aantrekkelijk beschouwd om te verblijven, het is een doorgangsplek. Deze opdracht beoogt de herinrichting van het Marie Jansonplein, inclusief de aanliggende delen van de Moskou- en de Jourdanstraat, ook wel Munthofplein genoemd.

Door zijn centrale en strategische locatie tussen het Sint-Gillis Voorplein en het Pierre Paulus park is deze opdracht een unieke kans om een bestaande publieke ruimte om te vormen naar een meer inclusieve ruimte met aandacht voor de landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Het opmerkelijke plein bevindt zich in een dense stedelijke omgeving in een wijk die bekend staat om zijn vitaliteit.

De huidige opdracht betreft het aanstellen van een pluridisciplinair team (stedenbouw, landschapsarchitectuur, verlichting) voor het ontwerp en de omvorming van een bestaande publieke ruimte over een oppervlakte van 13.970m². Dit project maakt deel uit van het vierjaarlijks herwaarderingsplan vastgelegd in het duurzaam wijkcontract ‘Voorplein – Morichar’ 2015-2019 van de gemeente Sint-Gillis.

BUDGET : 2.800.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : forfaitair vastgesteld op 9% ofwel 252.000 euro excl. btw
VERGOEDING : 4.000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 2 JULI 2018 OM 10u