[OPROEP] MAX ZENNE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

MAX AAN ZENNE

 

De Noordwijk, meestal bekend van bad news, fake news en no news is nochtans in volle verandering en krijgt de grootste herinrichting van de publieke ruimte sinds de beruchte bruxellisation in de jaren ‘60.

Het Maximiliaanpark, dat loopt van aan het stadscentrum over de Lakense Haard tot aan het Becodok en 9 hectare groot is, wordt volledig hertekend. De opdracht bundelt met opzet een grote diversiteit aan ontwerpvragen zodat één coherent stadsproject kan ontstaan: een aaneengesloten sterke open ruimte met een duidelijke identiteit en een grote toegankelijkheid.

Deelopdracht A omvat de openlegging van de Zenne, een nieuwbouw voor de kinderboerderij Maximiliaan, de heraanleg van de Bolivarlaan en het Rederskruispunt en tot slot de heraanleg van het Maximiliaanpark zelf. De opdracht is zowel op technisch, stedenbouwkundig als landschappelijk gebied complex en ambitieus.

Deelopdracht B bestaat uit een uitgebreid traject van communicatie en participatie. De bedoeling is een kwalitatief park aan te bieden voor iedereen, ongeacht afkomst, status of cultuur.

Deze opdracht kadert binnen het Stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 1 Citroën-Vergote. Het is een gezamenlijke aanbesteding van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit. Leefmilieu Brussel is projectdrager van voorontwerp tot en met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en is voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team voor studie, ontwerp en participatie voor deze publieke ruimte.

BUDGET: het maximumbedrag voor de volledige uitvoering van de werken bedraagt 14.613.299 € exclusief BTW en exclusief budget voor participatie en communicatie.
ERELOON: het ereloon voor de deelopdracht A wordt geraamd op 1.276.108,80 € excl. BTW, dit is circa 8,7 % van het geraamde uitvoeringsbedrag. Voor deelopdracht B is het ereloon forfaitair vastgelegd op 231.818,18 € excl BTW.
VERGOEDING: 20.000 € voor elk team dat wordt uitgenodigd een offerte in te dienen en dat een regelmatige offerte indient. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 06.01.2020 om 11:00

 

 

Photo copyright: Séverin Malaud