[OPROEP] OPENBARE RUIMTEN ELSENE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

NIEUWE OPENBARE RUIMTEN VOOR ELSENE

 

Openbare ruimten in hoog Elsene, zoals het Fernand Coqplein, de omgeving van Rabelais of het Tulpplein, kunnen alle meer luwte gebruiken. Het Wijkcontract Atheneum komt bijgevolg van pas want het voorziet immers precies een meer lokale uitstraling en een intiemere sfeer. Het doel is om een aantal plekken aan te bieden waar je ademruimte krijgt binnen een wegennet dat wordt gedomineerd door de auto, en om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de verschillende gebruikersgroepen. De gemeente Elsene wil dus volop de kansen benutten die het Wijkcontract biedt om deze openbare ruimten opnieuw aan te leggen en zo de levenskwaliteit van de wijk te verbeteren en terug te verbinden in het bestaande netwerk.

Meer concreet is dit heraanlegproject gericht op de volgende openbare ruimten: een stuk van de Tulpstraat, het Tulpplein, de Châtelaillon-Plagesquare, het pleintje aan de Majoor René Dubreucqstraat, het schoolplein nr. 2, enkele ruimten van de Waversesteenweg, de Cansstraat en de omgeving van het Rabelaisatheneum.

De gemeente Elsene heeft een opdracht van diensten gepubliceerd voor de aanstelling van een ontwerper op het vlak van architectuur- en ingenieursopdrachten met betrekking tot het ontwerp, de studies en de opvolging van de uitvoering van de heraanleg van deze ruimten (lot 1); evenals de aanstelling van een veiligheids- en gezondheidscoördinator voor de studie en de uitvoering van de werken (lot 2). De competenties van het team moeten beantwoorden aan de specifieke kenmerken van het project, meer bepaald op het vlak van landschapsarchitectuur, ontwerp, mobiliteit, stedelijke sociologie en participatie.

Deze opdracht bestaat uit twee vaste delen en twee voorwaardelijke delen, dit zowel wat lot 1 als wat lot 2 betreft. Alle bijzonderheden over deze delen zijn beschreven in het bestek.

MAXIMUMBUDGET VAN DE WERKEN: 2.960.000,00 euro incl. btw
ERELOON: voor lot 1 worden de erelonen forfaitair vastgelegd op 215.340,00 euro incl. btw en worden ze als volgt verdeeld:

  • Vast deel 1: 122.590,00 euro incl. btw
  • Vast deel 2: 27.825,00 euro incl. btw
  • Voorwaardelijk deel 1: 56.455,00 euro incl. btw
  • Voorwaardelijk deel 2: 8.470,00 euro incl. btw

Voor lot 2: de erelonen zijn niet vastgelegd en zullen het voorwerp uitmaken van de offerte. Het maximumbedrag is vastgelegd op 16.940 euro incl. btw.

VERGOEDING: 4.000 euro voor elk van de drie tot vijf teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige en volledige offerte indienen (voor lot 1).

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 04.03.2019

 

Photo Credit: Séverin Malaud