[OPROEP] OXFAM

[OPROEP TOT INTERESSE]

EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR OXFAM

 

Oxfam heeft zijn hoofdzetel in de Vier-Windenstraat in hartje Molenbeek. Ze delen hun site met twee lokale en sociale initiatieven: Le Piment en de Welvaertkapoen aan wie ze delen van de gebouwen verhuren. Het gebouwencomplex bestaat een erg divers patrimonium uit verschillende bouwperiodes, waarvan sommige dringend gerenoveerd moeten worden.

De veranderende noden van de groeiende organisatie vragen om een integrale aanpak voor de site. Een lange termijn visie voor de site dringt zich op. Wie nestelt zich best waar? Welke lokalen zijn het meest geschikt voor welke functie? Hoe kan de werking geoptimaliseerd worden? Welke gebouwen zijn geschikt voor renovatie? Kan er bijkomende oppervlakte gecreëerd worden? Hoe kan de organisatie zich beter verankeren in zijn context? Oxfam wenst dan ook een architect onder de arm te nemen om het ontwikkelingspotentieel van de volledige site te onderzoeken.

INDICATIEVE PLANNING
–    20.06: 3 teams worden uitgenodigd offerte in te dienen;
–    26.06: briefing en plaatsbezoek,
–    28.08: indienen van de offerte (een aantal referentieprojecten en een methodologie);
–    13.09: gesprek

ERELOON : het ereloon wordt vastgelegd op 28.000 euro, exclusief BTW
VERGOEDING : 1.000 euro voor elk van de 3 ontwerpers die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 12 juni 2019 om 14u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

Photo credit: Séverin Malaud