[OPROEP] PARCKFARM TOEGANG

[OPROEP TOT INTERESSE]

ACCÈS PARCKFARM TOEGANG

 

Bij het ontstaan van het parckfarmproject in het kader van Parckdesign in 2014 werd een voorlopige toegangshelling naar het nieuwe park gemaakt vanaf de Jubileumbrug. Het park werd meteen een succesvol resultaat van een doorgedreven participatief en democratisch model van nieuwe publieke ruimte. Wat als voorlopig werd geïnstalleerd, werd al snel niet meer weg te denken uit de wijk: een goed draaiend vrijwilligersteam houdt de serre open, de stadsmoestuinen worden intensief door wijkbewoners gebruikt. Het park is een zeldzame groene verademing in de drukke maritiemwijk.

Het kneusje in dit mooie verhaal …. de helling blijft een tijdelijke constructie, ze verdient een kwalitatieve en permanente oplossing.

OPDRACHT EN VAARDIGHEDEN
Deze opdracht houdt een nieuw ontwerp voor de huidige tijdelijke passerelle in. Ze wordt vervangen door een definitieve verbinding tussen de Jubileumbrug en ParckFarm. Een integere, eenvoudige verbinding die zich coherent inschrijft in de landschappelijke context met respect voor het bestaande erfgoed. De opdracht bestaat uit het ontwerp, de indiening van de bouwaanvraag tot en met de oplevering van de werken, alsook een schetsvoorstel voor een tweede helling.

Opdrachtgever Brussel Leefmilieu beoogt een team met minimaal volgende competenties:

 • Het ontwerp van een architecturale structuur (passerelle),
 • Het ontwerp van de publieke ruimte aan de aanlandingen,
 • Landschappelijke integratie van het project,
 • Technische bekwaamheid voor de constructie en stabiliteit

Hiervoor zijn minimaal een architect en een stabiliteitsingenieur nodig in het team.

INDICATIEVE PLANNING

 • Week van 17 september: 4 teams worden uitgenodigd een offerte in te dienen;
 • Eind september: bezoek aan de site en informatiesessie op aanvraag;
 • Week van 15 oktober: indiening van de offertes;
 • Week van 22 oktober: voorstelling van de offertes aan het adviescomité;
 • December 2018: gunning en start van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA:

 • De kwaliteit van de intentienota (50%)
 • De technische nota (40%)
 • Het bedrag van het ereloon (10%)

 

BUDGET : Geraamd op 180.000 euro excl. Btw, afhankelijk van de voorgestelde oplossingen
ERELOON : Geraamd op 22.000 euro voor de volledige ontwerpopdracht die uit drie schijven bestaat. Het ereloon maakt deel uit van de offerte en is een gunningscriterium.
VERGOEDING : 1.500 euro voor elk van de 4 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 28 augustus 2018 om 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de gunning.

Photo Credit: Séverin Malaud

 

MEER INFORMATIE:

PROCEDURE

OPROEPEN
FACTSHEETS