[OPROEP] PARLEMENT

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

VERNIEUWING VAN HET EUROPEES PARLEMENTSGEBOUW

 

Het Europees Parlement, het gebouw Paul-Henri Spaak of nog de “Caprice des Dieux”, er zijn vele namen voor dit Europese symbool in het hart van de Leopoldswijk. Deze postmoderne architectuur uit 1993 herbergt de vergaderzaal van de plenaire vergaderingen van de Europese parlementsleden.

Inmiddels is dit bekende gebouw al aan een volledige herwerking toe en daarom heeft het Europees Parlement onlangs een wedstrijd voor een schetsontwerp gelanceerd. Het gaat om het herdefiniëren van de externe en interne volumes en de inpassing in de stedelijke omgeving, de relaties tussen de functies maar ook tussen de verschillende gebruikers. In het programma zit natuurlijk het halfrond, maar ook zalen voor de parlementaire commissies, en diverse ruimtes ten behoeve van burgers, media en culturele activiteiten. Bijzondere aandacht gaat naar de flexibiliteit van het gebouw, op korte en lange termijn. Het Europees Parlement heeft zijn milieuambities uiteengezet in een handvest voor exemplariteit, maar kan nochtans nu nog geen keuze maken tussen behoud of sloop. De impact van hergebruik, de veiligheid van de structuur en de kansen voor een stedenbouwkundige verbetering van de inplanting zijn alvast enkele van de kwesties die via deze ontwerpwedstrijd een helder antwoord zoeken.

Deze wedstrijdprocedure is bijzonder omdat ze bepaald is door de vereisten verbonden aan het Europees Parlement. Maximum 25 teams zullen worden uitgenodigd om een schets in te dienen voor de vernieuwing van het gebouw. Het finaal door het Parlement gekozen winnende ontwerp zal verder naar realisatie toe ontwikkeld worden in een volgende stap door middel van een Design & Build-procedure. Opgelet, behalve voor de onderaannemers, mag de laureaat niet deelnemen aan deze toekomstige procedure. Het Parlement verbindt zich er toe om met de laureaat een onderhandeling aan te gaan voor een opvolgingsopdracht over de uitwerking van zijn concept.

Deze bijzondere procedure is in verhouding tot het prestige van de opdracht, eerder laagdrempelig opgevat. Zo kunnen architecten bijvoorbeeld deelnemen door een groepering te vormen die samen 3 referenties kunnen voorleggen waarvan de som van de oppervlakte minimum 120 000 m² bedraagt en waarvan minstens één project tijdens de afgelopen 10 jaar gerealiseerd is. Een kans om het Parlementsgebouw van de Europese Unie in Brussel te heruitvinden.

VERGOEDING: minimum 50.000 euro voor elk van de maximum 25 teams die worden uitgenodigd om een schets in te dienen die in overeenstemming is met het wedstrijdreglement.

De bouwmeester maître architecte is uitgenodigd om aan het verloop van deze procedure deel te nemen.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 07.01.2020 om 17:00

 

 

Copyright photo: Séverin Malaud