(c) Séverin Malaud

PETERBOS

EEN BEWOOND PARK VOOR PETERBOS

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract ‘Peterbos’ zal de gemeente Anderlecht de volgende jaren flink investeren in nieuwe buurtvoorzieningen en de publieke ruimte van de grootste sociale wijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdracht beoogt de realisatie van een masterplan voor de heraanleg van de publieke ruimte, de inrichting van een nieuwe padenstructuur, de realisatie van een nieuwe centrale open ruimte, de integratie van het parkeeraanbod in het landschap en de aanleg van verschillende vrijetijdsruimten.
Bedoeling is het concept van ‘bewoond park’ een hedendaagse invulling te geven en de leesbaarheid en de toe-eigening van de publieke ruimte te stimuleren. Onder meer de activatie van de gelijkvloerse verdiepingen kan een belangrijke hefboom zijn. De creatie van een kwalitatieve omgeving (met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker, biodiversiteit en water, afvalbehandeling) zal ervoor zorgen dat het park ook gebruikt wordt door mensen die er niet wonen. Op die manier kan het Peterbospark zich beter inschakelen in de omliggende wijken.