[OPROEP] PICTURE THE CITY

[OPROEP TOT INTERESSE]
PICTURE THE CITY !

 

Fotografen en videasten, jullie die Brussel doorkruisen met jullie camera’s/gsm’s/polaroïds om alledaagse scènes in de hoofdstad vast te leggen, op kleine schatten of bizarre taferelen stuiten, en zo het leven in de wijk en de dynamiek in de stad in beeld brengen, het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) enmeer in het bijzonder het team van de Bouwmeester heeft jullie nodig !

Missie en gunningscriteria
Het gaat er om de stad te portretteren via beelden die getuigen van een persoonlijke en authentieke kijk op Brussel, zijn architectuur, zijn gebouwen, zijn DNA en het leven van elke dag. Daarom lanceren we een oproep tot interesse voor professionals uit de visuele sector. Een pool van drie kunstenaars zal samengesteld worden op het einde van de procedure. Het selectiecomité zal in het bijzonder aandacht hebben voor het persoonlijke en unieke karakter en de verbeelde identiteit van het aangeleverde werk. Frisheid en een nieuwe manier van kijken zijn daarbij cruciaal.

Honoraria
De globale prijs per fotoreportage (20 foto’s) is vastgelegd op 500 euro (zonder BTW).
De globale prijs voor een videopname is vastgelegd op 850 euro (zonder BTW). Dit bedrag komt overeen met een dag opname en dag montage.

Timing
22 november – 11 :00 : deadline voor het insturen van uw blijk van belangstelling
27 november: bekendmaking van de drie geselecteerden.

Als u geïnteresseerd bent, kan u een motivatienota van maximum twee A4’s toesturen en drie visuele werken (video’s en /of foto’s) die één thema illustreren van de vier voorgestelde thema’s uit het bestek naar sgerard@perspective.brussels.

Link naar het bestek