[OPROEP] POP KARREVELD

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

ECOLE SECONDAIRE PLURIELLE KARREVELD: NAAR DE ESSENTIE

 

Het doel van de vzw Pouvoir Organisateur Pluriel is het openen van secundaire scholen met actieve pedagogie. Na de projecten “Takeda” en “Dubrucq” omvat het project “Karreveld” de verdere definitieve inrichting en uitbreiding van de school “Takeda” die reeds in werking is. Naar de essentie gaan, betekent voor POP, het ontwerpen en creëren van ruimtes in een gezonde en duurzame structuur die de werking van de school en zijn bijzondere pedagogie ondersteunt.

De school Karreveld, gelegen op de Gentsesteenweg 615 in Molenbeek, heeft op 1 september 2017 zijn deuren geopend met 6 klassen. Bij elke start van het nieuwe schooljaar tot in september 2022, zullen er 5 nieuwe klassen geopend worden. In totaal zal de school aan 30 klassen met elk +/- 25 leerlingen van het 1e tot het 6e jaar secundair plaats geven. Dat betekent een totaal van 750 leerlingen en een 50-tal volwassen aanwezig op de site.

Het gaat om een ontwerpopdracht voor de transformatie van een bestaand kantoorgebouw om er bijkomende klassen in onder te brengen. Daarnaast moet de school uitgebreid worden met een sporthal, een refter en enkele bijkomende lokalen voor de school. Het is de bedoeling de functionele en ruimtelijke kwaliteiten van de bestaande gebouwen in te schatten en daarnaast bijkomende ruimtes te ontwerpen om het tekort aan ruimte op te vangen. Het nieuwe en het bestaande moeten elkaar aanvullen om een nieuwe identiteit te geven aan de school.

BUDGET : 
6.000.000 euro, excl. BTW
ERELOON : 12 % van de raming van de werken
VERGOEDING : 5.000 euro voor elk van de 4 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 13 APRIL 2018 VOOR 14 U

De bouwheer, POP, is niet gebonden aan de tweetaligheid van de procedure. Er wordt dus gevraagd dat de documenten enkel in het Frans opgesteld worden.

Photo Credit: (c) Séverin Malaud