[OPROEP] PUBLIEKE RUIMTE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

KWALITATIEVE PUBLIEKE RUIMTE VOOR HET KANAAL

 

Sinds 2012 wordt er gewerkt aan tal van realisaties binnen het kader van het Kanaalplan. Uit die veelheid van projecten is nu de noodzaak gegroeid voor een nieuwe reflectie op de schaal van het geheel van het Kanaal. Hoe kan er meer samenhang gebracht worden in wat al deze projecten bindt, met name door middel van de publieke -gedeelde- ruimte van de Brusselaars?

Om op deze vraag een antwoord bieden en de meer algemene visie van het Kanaalplan aan te vullen schrijft het Brussels Planningsbureau “perspective.brussels” een opdracht uit voor een beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte (BKP) in het kanaalgebied. Naast visievorming, zal het BKP in de praktijk ook gebruikt worden als een handleiding om projecten van elke mogelijke publieke partner langs het Kanaal richting te geven. De raamovereenkomst bij het BKP tenslotte, laat toe dat het ontwerpteam van het BKP ook zelf nieuwe projecten van publieke ruimte ontwerpt en begeleidt. Op die manier willen we én aan een globale en coherente visie werken, alsook efficiënte realisaties verzekeren.

Deze opdracht bevat een vast eerste luik. Het tweede en derde luik vallen onder de raamovereenkomst die hoort bij deze opdracht voor een duur van 5 jaar.

  • Het eerste luik gaat over de opmaak van een visie en richtlijnen voor het Beeldkwaliteitsplan;
  • Het tweede luik biedt de mogelijkheid om diverse aanvullende studies, ontwerp-, begeleidings-, overleg- en/of adviesopdrachten te bestellen ter ondersteuning of verdere uitwerking van het eerste luik
  • Het derde luik handelt over mogelijke opdrachten voor ontwerp, begeleiding of uitvoering van diverse publieke ruimten in de Kanaalzone.

Het voorgestelde team moet bestaan uit minstens:

  • Landschapsarchitect;
  • Stedenbouwkundige;
  • Verkeersdeskundige;
  • Bouwkundig ingenieur;
  • Deskundige bevoegd voor milieueffectenrapporten en effectenstudies met een erkenning specifiek voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

 

ERELOON : 235.000 euro excl. BTW voor het eerste luik
VERGOEDING : 15.000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd en die een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 25 AUGUSTUS 2017 VOOR 12U.