[OPROEP] ROYALE BELGE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

NIEUW LEVEN VOOR ROYALE BELGE

 

In het begin van de jaren zestig richtten drie grote Belgische bedrijven zich op een van de groenste wijken van Brussel om er hun hoofdkwartier te bouwen. Watermaal-Bosvoorde herbergt daardoor drie iconische gebouwen uit de moderne naoorlogse periode: CBR, Glaverbel en Royale Belge. Alle drie getuigen ze van een bedrijfsarchitectuur, met een sterke visuele identiteit, met de moderne wens om in een groen landschap te bouwen.

Van dit drieluik staat het gebouw van de voormalige Royale Belge, dat tot 2017 door AXA België werd gebruikt, nu onverbiddelijk leeg. Dit enorme monofunctionele complex met koperkleurige ramen en een geraamte van cortenstaal, omgeven door een groengebied van ongeveer tien hectare, is daarom toe aan een herbestemming tot een gemengd project dat verschillende functies kan huisvesten. Een plek waar het mogelijk is om te werken, maar ook om te wonen en plezier te hebben.

De nieuwe eigenaar van het pand, Souverain 25, wil de site herpositioneren tot een samenhangend, levendig en emblematisch multifunctioneel complex met een nieuwe identiteit. De uitdaging zal erin bestaan deze mix binnen het gebouw te organiseren en de beschikbare ruimte optimaal te benutten met respect voor het gebouw en de modernistische architectuur. De integratie van het project in zijn omgeving verdient vanzelfsprekend ook bijzondere aandacht.

In dit stadium is de bouwheer op zoek naar een ontwerper om een creatief ruimtelijk voorstel te ontwikkelen dat de unieke kwaliteit van het gebouw benadrukt. Na de selectie van deze laatste zal de bouwheer in samenspraak een erfgoedexpert, een Natura2000 expert, een landschapsarchitect en (eventueel) een bureau van uitvoeringsarchitecten aan het team toevoegen.

BUDGET: € 40.000.000 ;
ERELOON: Het ereloon voor het gedeelte architectuur bedraagt 5% van de geraamde bouwkosten, goedgekeurd op basis van het definitief ontwerp ;
VERGOEDING: € 15.000 voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor zover ze een regelmatige offerte indienen.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 07.11.2019 om 19u

 

 

Photo credit: Séverin Malaud