(c) Séverin Malaud

SCHOLEN

RICHTLIJNENBOEK BEELDKWALITEIT SCHOOLOMGEVINGEN

Er bestaat een grote dynamiek om in schoolomgevingen de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, verblijfskwaliteit te verbeteren, te evolueren naar een ander verplaatsingsgedrag en de “blik van het kind” meer centraal te stellen.

Team BMA en de dienst Scholen van perspective.brussels vinden het belangrijk om snel tot een gedeelde ruimtelijke verbeelding te komen van die nieuwe schoolomgevingen. Samen lanceren ze een ontwerpopdracht “richtlijnenboek beeldkwaliteit schoolomgevingen’ om te streven naar meer visuele samenhang en een herkenbare ruimtelijke identiteit in de schoolomgevingen die de volgende jaren zullen worden heringericht.

De opdracht betreft:

 • Luik 1: een ontwerpopdracht voor de opmaak van een richtlijnenboek beeldkwaliteit schoolomgevingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

– Deel 1: inventarisatie, benchmark en analyse van schoolstraten en type-schoolomgevingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het buitenland;
– Deel 2: opmaak van een richtlijnenboek beeldkwaliteit schoolomgevingen ;
– Deel 3: adviesopdracht over de toepassing van het richtlijnenboek op max. 5 geselecteerde projecten.

 • Luik 2: vervolgopdrachten via opdrachtencentrale die betrekking hebben op de toepassing van het richtlijnenboek beeldkwaliteit schoolomgevingen. Het betreft ontwerpopdrachten voor de publieke ruimte in schoolomgevingen.

Voor deze opdracht zoekt de Dienst Scholen een ontwerpteam dat volgende competenties verenigt:

 • Ontwerp openbare ruimte, met bijzondere aandacht voor de aanleg van straten en pleinen en kindvriendelijke omgevingen ;
 • Ervaring met of interesse in de Brusselse mobiliteitsplannen ;
 • Ervaring met of interesse in de Brusselse verkeersveiligheidsinitiatieven ;
 • Participatie, met bijzondere aandacht voor kinderen en scholen.

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging tot indienen van een offerte (3 teams) : 5 april 2019
 • Indiening van de offertes : 3 mei 2019
 • Voorstelling van de offertes aan het adviescomité : 14 mei 2019
 • Gunning van de opdracht: mei 2019
 • Start van de opdracht: 1 juni 2019
 • Duurtijd van de opdracht: 9 maanden

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit van de werkmethode: 40%
 • Kwaliteit van de ruimtelijke intenties en ontwerpend vermogen: 40%
 • Prijsniveau van de uurtarieven voor Luik 2 (via opdrachtencentrale): 20%

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 29 maart 2019 om 12u00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels met het onderwerp « blijk van interesse beeldkwaliteit schoolomgevingen » waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

OPGELET: De oproep tot interesse voor beide opdrachten wordt gelijktijdig gepubliceerd. U kan uw interesse voor één of beide opdrachten kenbaar maken. De datum om uw interesse te laten blijken is verschillend. Vermeld in ieder geval de titel van de opdracht in de onderwerpregel van uw e-mail.