[OPROEP] SIAMU

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

EEN GESPIERDE KAZERNE

 

Anderlecht is vandaag de op een na grootste brandweerkazerne van het Brussels Gewest.  Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen en een paar honderd meter verderop wordt daarom een nieuwe kazerne gebouwd, eveneens aan de Bergensesteenweg, op een perceel dat zich uitstrekt tot aan het kanaal. Het doel: de kwaliteit van de interventies en het comfort van de brandweerlieden/ambulanciers, die 24 uur per dag in dit gebouw zullen verblijven, verbeteren en een positief beeld geven aan deze essentiële publieke dienst.

Omdat het perceel een dubbele oriëntatie heeft, is het bovendien de bedoeling om het kazerneprogramma te combineren met een sporthal die openstaat voor de bewoners, naast het sportterrein dat uitsluitend is gereserveerd voor de training van de brandweer. Een gemengd programma dus, perfect in de continuïteit van de complexe en inspirerende projecten in het kanaalgebied.

In dit kader lanceert de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI) een oproep voor de bouw van een Voorpost van de brandweer (VOPO) en sportuitrusting aan de Bergensesteenweg 409. De opdrachtgever is op zoek naar een multidisciplinair team dat in staat is het gemengde karakter van het programma om te zetten in een stedelijke, geïntegreerde en opmerkelijke architectonische vorm.

BUDGET:  9.820.000 euro BTW Excl.;
ERELOON: Het totaal ereloon bedraagt 13% van de geraamde bouwkosten ;
VERGOEDING: 12.000 euro voor elk van de teams die een regelmatige offerte indienen.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 19.12.2019 om 11:00 am

 

 

Copyright photo: Séverin Malaud