[OPROEP] SKATEPARK DEMETS

[OPROEP TOT INTERESSE]

VAN SKATE- TOT RECYPARK

 

Het agentschap Net Brussel wil burgers aansporen om te recycleren en er in hun dagelijkse leven meer aandacht aan te besteden. Het heeft daarom de hulp ingeschakeld van het architectenbureau 51n4e om in Anderlecht een aantrekkelijk ingericht Recypark te creëren. Dat park zal als model worden gebruikt voor de toekomstige Recyparken in het gewest.

Het architectenbureau heeft zijn plannen gestoeld op twee kernambities: komaf maken met het beeld van een louter logistieke locatie door er een openbare ruimte aan te koppelen, en het Recypark en het publiek domein op één plek onderbrengen in een allesomvattende structuur.

In dat opzicht lanceert het agentschap Net Brussel dan ook een oproep voor het ontwerpen van een openbare ruimte in het Recypark van Anderlecht. Deze werd door het architectenbureau 51n4E opgesplitst in twee zones: een skatepark en een groene ruimte. De unieke geografische ligging in een stedelijke omgeving, buiten de woongebieden, maakt de locatie bijzonder geschikt voor een skatepark.

OPDRACHT EN COMPETENTIES

Het agentschap Net Brussel is op zoek naar een ontwerper voor de aanleg van een openbare ruimte in het Recypark van Anderlecht. De opdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bureau 51n4e. Het Recypark en deze ruimte worden door een en dezelfde aanneemer uitgevoerd.
De locatie van de opdracht bevindt zich langs het kanaal, Fernand Demetskaai 22 te 1070 Anderlecht.

Het skatepark wil de gebruikers binnen het gewest een aantrekkelijke, aanvullende en vernieuwende infrastructuur bieden waar ze verschillende disciplines kunnen beoefenen. Zowel beginners als gevorderden kunnen er skateboarden, BMX’en, steppen en rolschaatsen.
De groene ruimte betekent een heuse meerwaarde voor de biodiversiteit van de stad. Ze dient minimaal 500 m² te beslaan om te beantwoorden aan de voorschriften van het GBP betreffende de percelen met een oppervlakte boven 5000 m².

INDICATIEVE PLANNING

  • 04 april 2019: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
  • 03 juni 2019 : indiening van offertes;
  • 01 octobre 2019 : gunning van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA

  • Stedelijke, architecturale en landschappelijke kwaliteit (40 punten)
  • Ruimte en functionaliteit (40 punten)
  • Haalbaarheid van het project (20 punten)

 

BUDGET: Vastgelegd op 350 000 euro excl. btw;
ERELOON: Vastgelegd op 50 000 euro excl. btw;
VERGOEDING: 2000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon. De btw-regeling is van toepassing.

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor woensdag 27 maart 2019, 11 uur een e-mail naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u uw interesse, motivatie en ervaring aangeeft, samen met de contactgegevens van u en/of uw team (max. 1 A4-pagina als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zetelt in het adviescomité voor de gunning.

Photo credit: Séverin Malaud