[OPROEP] STEPHENSON

[OPROEP TOT INTERESSE]

PUBLIEKE VOORZIENINGEN EN PARK VOOR DWC STEPHENSON

 

De Stephensonwijk in Schaarbeek is het voorwerp van een Duurzaam WijkContract, waarvan het vlaggenschipproject het Stephensonplein wil verbinden met de vroegere moestuinen op een braakliggend terrein van Infrabel, dat nu verlaten is. Het vlaggenschipproject bevindt zich deels op het grondgebied van Schaarbeek en deels op Brussel Stad, op een moeilijk toegankelijk terrein met grote niveauverschillen en een bodemvervuilingsproblematiek. Om het Stephenson-plein te verbinden met de vroegere moestuinen moet de bestaande bokszaal worden gesloopt, maar in het toekomstige project zal een nieuwe sportfaciliteit worden gebouwd, gekoppeld aan een gemeentelijk kinderdagverblijf met 32 plaatsen. Er zal ook een lineair openbaar park langs de spoorlijn worden aangelegd, met toegangen via de Navezstraat en het Stephensonplein.

Vooraleer de ontwerpopdrachten te lanceren, wil de gemeente Schaarbeek de technische en economische haalbaarheid van de verschillende operaties laten bestuderen en hun programmatie- en ontwikkelingsmogelijkheden bepalen.

De opdracht bestaat uit een vaste en een voorwaardelijke schijf. De vaste schijf van de opdracht heeft vier onderdelen: (1) het opstellen van een diagnose, (2) het uitvoeren van voorafgaande technische studies, (3) een definitiestudie om de programmatische en ruimtelijke krijtlijnen te definiëren, en (4) het opstellen van een financieel plan en een operationele tijdslijn voor het vlaggenschipproject van het duurzaam wijkcontract Stephenson. De voorwaardelijke schijf heeft alleen betrekking op bodemonderzoeken en terreinopmeting op het Infrabel-terrein.

De gemeente Schaarbeek, die het projectbeheer aan RenovaS heeft gedelegeerd, zoekt een team met een overwegend technische oriëntatie, dat in staat is om deze definitiestudie uit te voeren en de technische fiches voor te bereiden voor toekomstige ontwerpopdrachten. De gemeente zal de klemtoon leggen op een duurzame aanpak, met name op het gebied van regenwaterbeheer, afvalbeheer en hergebruik van materialen, behoud van de bestaande biodiversiteit, enz.

VAARDIGHEDEN
• Architectuur-stedenbouw
• Ontwerp van de openbare ruimte
• Stabiliteitsingenieur
• Landmeter expert
• Expert in bodemverontreiniging
• Expert in asbestdetectie
• Deskundige hydrologie
• Naturalist

GUNNINGSCRITERIA
• Kwaliteit van de nota over het begrip van de opdracht (30%)
• Kwaliteit van de werkmethode (40%)
• Prijs (30%)

INDICATIEVE PLANNING
• Week van 1 juni 2020: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;
• 26 juni 2020: indiening van de offertes (teamnota, nota over het begrip van de opdracht, werkmethode);
• Week van 29 juni 2020: toelichting van de offertes aan het adviescomité;
• Juli 2020: gunning van de opdracht ;
• Augustus 2020: begin van de studie.

ERELOON EN VERGOEDING
• Het maximale indicatieve bedrag voor de opdracht is 120.000 euro exclusief BTW.;
• Een vergoeding van 1.000 euro voor elk van teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen maar niet geselecteerd op basis van de gunningscriteria.

Als u geïnteresseerd bent in de opdracht, nodigen we u voor 25 mei 2020 om 12 uur een e-mail te sturen naar de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels, om uw interesse, motivatie en ervaring aan te geven en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team te vermelden (op maximaal 1 bijgevoegde A4-pagina).

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de gunning.

 

 

Séverin Malaud © urban.brussels