[OPROEP] STEPHENSON

[OPROEP TOT INTERESSE]

NIEUW DUURZAAM WIJKCONTRACT IN SCHAARBEEK

 

De Stephenson wijk in Schaarbeek, die ingesloten ligt langs een spoorweg , heeft nood aan een opwaardering via het verbeteren van de publieke ruimte en de leefkwaliteit. Een nieuw duurzaam wijkcontract zet in op de wijk door ze te openen naar zijn omgeving, meer publieke en semi-publieke ruimten te voorzien en de wijk toegankelijker en herbergzamer te maken voor een kwetsbare bevolkingsgroep. Men verwacht dat de vele vastgoedopportuniteiten zich zullen lenen voor de herbestemming van leegstaande magazijnen en voor de realisatie van gemengde projecten met woningbouw en voorzieningen.

Er wordt een team gezocht voor de programmatie van het wijkcontract.

OPDRACHT

De opdracht omvat het opmaken van het basisprogramma voor het duurzaam wijkcontract Stephenson binnen de termijnen en volgens de modaliteiten vastgelegd in de ordonnantie van 6 oktober 2016 (meer info: http://wijken.brussels/).

GEZOCHTE COMPETENTIES

  • Architectuur / stedenbouw ;
  • Ervaring in programmatieopdrachten ;
  • Ervaring in participatietrajecten.

BUDGET EN PLANNING

  • Voor deze opdracht werden de honoraria vastgelegd op 84.000 € excl. BTW ;
  • De gunning van de opdracht is voorzien voor eind januari 2018 ;
  • Elk team dat uitgenodigd wordt en een regelmatige offerte indient, maar niet weerhouden wordt ontvangt een vergoeding van 1.000 euro.

GUNNINGSCRITERIA

  • Kwaliteit van de synthesenota (20%) ;
  • Kwaliteit van de methodologie (60%) ;
  • Kwaliteit en geloofwaardigheid van de voorgestelde planning (20%).

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 15 december 2017 om 11u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage). Gemeente Schaarbeek zal u eventueel uitnodigen om een offerte in te dienen.