[OPROEP] STUDENTEN

[OPROEP TOT INTERESSE]

STUDENTEN MAKEN STAD

 

Met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs is Brussel de grootste studentenstad van het land. De nood aan meer en betere woningen voor een verder aangroeiende studentenpopulatie is hoog. De ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting moet echter meer zijn dan het louter vervullen van een behoefte: het is een opportuniteit om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten.De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ mikken op deze stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, Br(ik – Alles voor stadstudenten vzw, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team bouwmeester maître architecte. 

Eind 2016 werden twee Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ geselecteerd:

  • KOTMET: een studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht
  • k-DRUUM: een studentenhuisvestingsproject in het centrum van Brussel

Abattoir nv is de beheerder en de bezieler van de site Abattoir in Anderlecht. Het project KOTMET is strategisch gelegen langs het kanaal aan de Bergensesteenweg, tegenover het metrostation Clémenceau en grenzend aan de nieuwe Foodmet. De site zit volop in een dynamiek van gebiedsontwikkeling. Rekening houdend met de toenemende internationalisering van de studentenpopulatie en met het zeer multiculturele karakter van de buurt, heeft Abattoir nv de ambitie om de site verder op een internationaal niveau te tillen en dus een internationaal publiek aan te trekken. Het project zet in op studentenhuisvesting gekoppeld aan voorzieningen en noodzakelijke functies voor de buurt. KOTMET bevat 2 bouwvolumes met een publieke ‘parvis’ die samen een nieuwe ‘poort’ voor de site vormen tot een afgewerkt geheel.

k-DRUUM is een privé-initiatief gekoppeld aan een bestaand project aan de overkant van de straat met woningen, bed & breakfast en atelierruimtes, waar eigentijdse kunst en jong creatief ondernemerschap centraal staan. De site is goed gelegen in het centrum van Brussel, met vele voorzieningen en vlot openbaar vervoer waardoor je de studenten eenvoudig kan binden aan de stad. Het project wil inzetten op ‘micro-chirurgie’ op een kleine site, waarbij kamers, gemeenschappelijke functies en gedeelde ruimtes slim geschakeld worden. Gezien de eigenheid van DRUUM en zijn continue interactie met kunstenaars, zal ook voor deze opdracht een samenwerking met een kunstenaar opgezet worden. Er wordt gezocht naar een zeer korte uitvoeringsperiode om hinder te beperken voor de stedelijke omgeving.

PROCEDURE
De opdracht voor het ontwerpend onderzoek zal toegewezen worden aan 3 teams die elk onafhankelijk het ontwerpend onderzoek uitvoeren. Aan het einde van de opdracht zullen de 3 voorstellen beoordeeld en gerangschikt worden op basis van de doelstellingen van pilootprojecten, de concrete ambities van de private opdrachtgevers en de effectieve haalbaarheid voor realisatie. De private partner neemt het engagement om met de 3 teams van het ontwerpend onderzoek in volgorde van rangschikking te onderhandelen met als doelstelling een overeenkomst af te sluiten voor de volledige studieopdracht architectuur van het project.

BUDGET

Het bedrag voor het ontwerpend onderzoek KOTMET werd vastgelegd op 25.000 euro per team (excl. BTW). De private architectuuropdracht wordt geraamd op 4510 m² bruto voor een bouwbudget van 5.500.000 euro (excl. BTW en erelonen).
Het bedrag voor het ontwerpend onderzoek k-DRUUM werd vastgelegd op 10.000 euro per team (excl. BTW). De private architectuuropdracht wordt geraamd op 700 m² bruto voor een bouwbudget van 850.000 euro (excl. BTW en erelonen).
Elke geldige offerte die op vraag van de opdrachtgever ingediend maar op basis van de gunningscriteria niet weerhouden werd, zal worden vergoed voor een bedrag van 1.000 euro (excl. BTW).

INDICATIEVE PLANNING

15 september 2017 – 12u: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
20 september 2017: per pilootproject worden 6 tot 9 teams uitgenodigd om offerte in te dienen
6 oktober 2017 – 12u: indienen van de offertes
16 oktober 2017: presentatie van de offertes
Begin februari 2018: indiening van het ontwerpend onderzoek door 3 ontwerpteams
April 2018: start private opdracht

 

Geïnteresseerden kunnen hun interesse tonen tot 15 september 2017 – 12u via volgende interesseformulieren:
– Interesseformulier voor KOTMET
 Interesseformulier voor k-DRUUM

Meer info bij Annelies Augustyns, coördinator PPSMS: annelies.augustyns@kb.vlaanderen.be – website www.studentenmakenstad.be