[OPROEP] STUDENTENPOOL

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

STUDENTENPOOL

 

Rond de Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek bevinden zich talrijke hogescholen. Dat betekent dat dagelijks meer dan 5.000 studenten en bijna 1.000 professoren in dit dense deel van de eerste Brusselse kroon komen. Toch zijn ze weinig aanwezig in de openbare ruimte en er kan dus meer interactie met de wijk zijn. In die zin is het stadsvernieuwingscontract “Brabant-Noord-Sint-Lazarus” van plan om recht op het Koninginneplein een centrum voor de studenten en voor de wijk te creëren.

Via RenovaS vzw is de gemeente Schaarbeek de woningen op de nummers 14-15 en 16 van dit plein aan het verwerven voor een nieuwe multifunctionele plek, die toegankelijk is voor zowel studenten als inwoners van de wijk. Deze ruimte wordt een verbindende ontmoetingsplaats met een forum, een evenementenhal, polyvalente ruimten, een studentenloket en enkele studentenwoningen. De gemeente ziet hierin een unieke gelegenheid om nieuw leven te brengen op het Koninginneplein, dat eveneens zal worden heraangelegd in het kader van het stadsvernieuwingscontract.

Het plein en de site van het Huis der Kunsten van Schaarbeek achter de betrokken woningen zijn beide geklasseerd als opmerkelijk erfgoed in het Brussels Gewest. De gemeente Schaarbeek wil er een project gerealiseerd zien dat rekening houdt met dit erfgoedkarakter en in dialoog met de kerk en het Huis der Kunsten.

Het betreft een volledige architectuuropdracht (inclusief engineering, EPB en veiligheid- en gezondheidscoördinatie). De teams worden verzocht een centrale en transversale duurzame aanpak te hanteren, met name wat de toepassing van duurzame materialen of hergebruik betreft, alsook de toekomstige aanpasbaarheid van het gebouw.

BUDGET: 2.702.080,00 euro excl. btw.
ERELOON: het totale ereloon is vastgesteld op 13,1% van het budget voor de werken.
VERGOEDING: 5.000 euro voor elk van de 3 à 5 uitgenodigde teams die een regelmatige offerte indienen.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 28.02.2020 vóór 12.00 uur

 

Photo: © Séverin Malaud