(c) Séverin Malaud

SUEZ

ONTWIKKELING VAN PRODUCTIEVE ACTIVITEITEN IN DE VOORHAVEN

Het afvalverwerkingsbedrijf Suez, strategisch gelegen in de voorhaven net aan de grens met Vlaanderen, wenst haar aanwezigheid en haar activiteiten in Brussel te versterken. In navolging van een oproep van de Haven van Brussel, heeft Suez vandaag de mogelijkheid haar ambitie waar te maken dankzij een uitbreiding van de concessie met het naastgelegen perceel. Dit project is van aanzienlijk belang omdat het volledig tegemoet komt aan de ambities om productieve activiteiten te behouden en te ontwikkelen in de Kanaalzone.


UPDATE – 27.04.2018

12 teams hebben gesolliciteerd voor dit project. Ontdek de vier kandidaten die geselecteerd werden om een offerte in te dienen:

• BC Architects & Studies, Tractebel Engie
• Trans, Witteveen + Bos, Micconsult, Atteliergras, Omgevingen
• Central, Greisch, Plant en Houtgoed, Lieven De Boeck
• Pl. Rigaux, Horizontal, Arcadis


OPDRACHT

Vandaag loopt de werking van Suez op haar huidige site letterlijk tegen haar grenzen aan. Een reorganisatie van de nieuwe – uitgebreide – site dringt zich op. De opdracht betreft dan ook de optimalisatie van de aanwezige ruimte vanuit het oogpunt om logistieke en operationele stromen te scheiden. Zo zal de inrichting van het nieuwe perceel en de bouw van een parkeergebouw, waar privé wagens en logistieke voertuigen samen zullen huizen, onderdeel uitmaken van de opdracht. Verder staat de bouwheer open voor een gebruik door derden van de publieke kade, een vernieuwend concept voor stockageruimten zowel afgestemd op eigen gebruik, als op dat van derden wordt beoogd.

BUDGET

  • Suez heeft een globaal budget voorzien van maximaal 4,2 miljoen euro, excl. BTW en erelonen;
  • De erelonen voor het onderdeel architectuur zijn 4,5 à 6,5 %
  • Een vergoeding van 5.500 euro, excl. BTW zal toegekend worden aan de drie uitgenodigde teams die een volledige offerte indienden.
INDICATIEVE TIMING
  • 06 april    om 14.00    Indienen kandidatuurstelling
  • 11 april 2018               Uitnodiging van 3 teams om een offerte in te dienen
  • 18 april om 14.00       Plaatsbezoek & briefing geselecteerde kandidaten
  • 30 mei 2018                Indiening van de offertes
  • medio juni 2018         Toewijzing van de opdracht