[OPROEP] TRANSIT

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

ZORG IN DE STAD

 

Zorg in de grootstad gaat veelal gepaard met andere, minder evidente, vormen van zorg, zoals de opvang van mensen in precaire situaties. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt aan de ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd centrum, met een zeer lage toegangsdrempel, voor de opvang en begeleiding van drugsverslaafden. Dit centrum komt te liggen middenin de stad, om de zichtbaarheid van deze diensten te bevorderen voor kwetsbare drugsgebruikers.

De locatie naast de hoofdzetel van de Haven van Brussel en op de kop van het toekomstige park Beco vraagt om een antwoord dat enerzijds deze zichtbaarheid gebruikt en anderzijds de intimiteit van de activiteiten binnen het centrum respecteert. Het centrum moet tegelijkertijd openstaan voor de omgevende wijken en bijdragen aan sociale cohesie. Het project moet zo een geïntegreerd deel worden van de grootstedelijke context van Brussel.

Het project zal verschillende diensten groeperen om een compleet dienstenpakket aan te bieden: van een laagdrempelig onthaal, de mogelijkheid om in de basisbehoeften te voorzien (eten, drinken, slapen, wassen, etc.) tot algemene medische zorg. De opdrachtgever is op zoek naar een multidisciplinair team dat de capaciteit heeft de veelvoudige specifieke eisen van dit zeer complex programma te vertalen in een inventief architecturaal antwoord.

BUDGET : Geraamde bouwkosten liggen op 7.400.000 euro Excl. BTW.
ERELOON : Het ereloon bedraagt 13% van de geraamde bouwkosten.
VERGOEDING : 10.000 euro voor elk uitgenodigde teams die een regelmatige en volledige offerte indienen en die minstens 50% van de punten behalen.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 18.05.2020 om 11u

 

Photo copyright: Séverin Malaud