[OPROEP] URBANITIES

[OPROEP]

FUNCTIONELE MIX AAN DE ORDE LANGS HET BIESTEBROEKDOK 

 

Het Biestebroekdok biedt vandaag veel vastgoedpotentieel dat een bijdrage kan leveren aan het tackelen van de Brusselse uitdagingen, onder andere op vlak van de bevolkingsgroei en het behoud van productieve activiteiten in de stad. Het terrein bevindt zich in de perimeter van het Kanaalplan en dus moeten toekomstige projecten er zich inschrijven in de doelstellingen van dat plan.

In deze context schrijft het bedrijf RIVAND n.v., die de huidige eigenaar is van een perceel van ongeveer 2,4 ha tussen de Vaartdijk, de Dantestraat en de Grondelsstraat, een opdracht uit samen met BW Promo n.v. voor de bouw van 77.500 m², waarvan 62.500 m² woningen en 15.000 m² productieactiviteiten.
De uitdaging van de opdracht ligt erin om een vernieuwende visie aan te dragen over stedelijk samenleven en functionele mix in deze nieuwe stadswijk, door een nieuw gemengd stedelijk bouwblok te combineren met een kwaliteitsvolle woonomgeving voor de toekomstige Anderlechtenaren.

Het Biestebroekdok is opgenomen in een OndernemingsGebied in Stedelijke Omgeving (OGSO)waarvoor een ontwerp van BBP is opgemaakt die een vertikale organisatie van de functionele mix oplegt met een sokkel bestemd voor productieactiviteiten en woningen op de bovenliggende verdiepingen. In juli 2016 werd voor de site eveneens eenverkavelingsvergunning ingediend.

De ontwikkeling van de site zal gefaseerd gebeuren, verspreid over een tiental jaar. De totale oppervlakte van het project beslaat 77.500 m².
De huidige ontwerpwedstrijd gaat over de volledige site maar bij de gefaseerde ontwikkeling worden per deelzone verdere detailleringen gevraagd. De eerste fase van het project beslaat 29.000m² voor een geraamd uitvoeringsbedrag van 30.000.000 €.

Indicatieve timing
30 oktober 2017 : indiening van de kandidaturen
Half november 2017 : de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
29 januari 2018 : indiening van de offertes

BUDGET : 30.000.000 euro, excl. BTW. ;
ERELOON : 5,5 % van de raming van de werken ;
VERGOEDING : 15.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 30 OKTOBER 2017 OM 10U.

BW Promo nv is als privé opdrachtgever is niet onderworpen aan de taalwetgeving. Daarom zijn de documenten van deze opdracht enkel in het Frans beschikbaar. De kandidaturen kunnen daarentegen wel in het Nederlands en het Frans worden ingediend.