[OPROEP] VRIENDSCHAPSWIJK

[OPROEP TOT INTERESSE]
“VRIENDSCHAP” IN DE STEIGERS

 

De Vriendschapswijk in Sint-Pieters-Woluwe is veel meer dan een mooi staaltje architectuur uit de jaren zeventig. Het uitgangspunt voor deze wijk was immers heel bijzonder. De wijk is opgevat als een plek waar validen en mindervaliden samenwonen en zich vrij kunnen ontplooien. Zo werden er voor die tijd innoverende oplossingen bedacht om zoveel mogelijk personen met een beperkte mobiliteit te huisvesten, wat resulteerde in een uniek project.

Vandaag is dit prachtige project aan renovatie toe. Naast de vernieuwing van de “hoogbouw”, die intussen werd aangevat, is de Openbare Vastgoedmaatschappij “En Bord de Soignes” op zoek naar een partner om dit opwaarderingsproject ook op de rest van de site in goede banen te leiden. Deze Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) wil de openbare en gemeenschappelijke ruimten in de wijk opwaarderen, de verdeling van de woningen en de circulatie hertekenen, de wijk opnieuw verbinden met zijn omgeving, een deel van de gebouwen renoveren en tegelijk de huidige kwaliteiten van deze plek in de verf zetten.

OPDRACHT EN COMPETENTIES

De opdracht omvat de opmaak van een masterplan en de fasering voor de herontwikkeling van de Vriendschapswijk in Sint-Pieters-Woluwe. Daarbij worden verschillende scenario’s en herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht, waaronder de renovatie, transformatie of reconstructie van de laagbouw, sokkels en openbare of gemeenschappelijke ruimten in de wijk. De opdracht omvat  de uitwerking van het project met bewoners en toekomstige gebruikers in een participatief kader. De realisatie van het masterplan maakt geen deel uit van deze opdracht. In de fase van de oproep tot interesse moet het voor deze opdracht voorgestelde team over de volgende competenties beschikken:

 • Architectuur
 • Stedenbouw / Landschapsarchitectuur
 • Participatie

INDICATIEVE PLANNING

 • 14 februari 2019: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
 • 21 februari 2019: plaatsbezoek en infovergadering
 • 28 maart 2019: indiening van offertes
 • 5 april 2019: voorstelling van offertes aan het adviescomité
 • 8 mei 2019: gunning en aanvang van de opdracht

GUNNINGSCRITERIA

 • Visie (50%)
 • Methodologie (30%)
 • Technische en financiële geloofwaardigheid (20%)

 

ERELOON: het ereloon ligt voor de gehele opdracht vast op 65.000 euro (excl. btw);
VERGOEDING: 3.000 euro voor elk van de 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 6 februari 2019, 14u een e-mail naar het team van de bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels, waarin u aangeeft dat u geïnteresseerd bent en met daarin de contactgegevens van u en/of uw team (max. 1 A4-pagina als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

 

Crédit photo: Séverin Malaud