[OPROEP] VUB CAMPUS

[OPROEP TOT INTERESSE]

Een masterplan voor de campus van de VUB

 

Als gevolg van stijgende studentenaantallen en de uitbreiding van de onderzoeksactiviteiten onderging de VUB-campus Etterbeek de voorbije jaren een belangrijke gedaanteverandering. Het accent lag vooral op studentenwoningen en de bouw van auditoria, een nieuwe concertzaal, KultuurKaffee, etc. Tegelijk staan nog enkele nieuwe bouwprojecten in de steigers zoals Library Learning Center en nog een aantal andere uitbreidingen. In de onmiddellijke omgeving van de campus worden diverse stadsvernieuwingsprojecten op gang getrokken zoals de herbestemming van de kazernes van Elsene en de prioritaire ontwikkelingspool Delta.
Deze evoluties maken een reflectie noodzakelijk over de verdere toekomst van deze campus.

De opdracht van het masterplan is tweeërlei:

  • De juiste balans vinden voor de verschillende – toekomstige – ruimtenoden (onderwijs & onderzoek, wonen, recreatie, groen) ;
  • De campus en de stad verbinden (via een betere leesbaarheid en toegankelijkheid, door maximaal in te zetten op synergiën met lopende en geplande projecten in de omgeving).

De competenties die voor deze opdracht gevraagd worden, zijn:

  • Inzicht in het gebied en in de uitdagingen ervan, en het vermogen om een visie te ontwikkelen ;
  • Omzetting van de visie in strategische documenten (grafische en tekstuele) ;
  • Uitrol van een goed gestructureerd werkproces dat interactie stimuleert met de diverse actoren betrokken bij het projectgebied.

Budget
Het bedrag van de opdracht is vastgelegd op 70.000 euro. Elke geldige offerte die op vraag van de opdrachtgever ingediend maar op basis van de gunningscriteria niet weerhouden werd, zal worden vergoed voor een bedrag van 4.000 euro.

Indicatieve planning

  • 3 juli 2017: max. 4 teams worden verzocht een offerte in te dienen op basis van het bestek dat zij toegestuurd krijgen ;
  • 10 juli 2017 – 14u: briefing en plaatsbezoek ;
  • 15 september 2017: indiening van de offertes.

Gunnningscriteria
De opdracht zal worden toegewezen op basis van de volgende criteria:De kwaliteit van de stedenbouwkundige visie van de ontwerper in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals geformuleerd in het bestek ;
De voorgestelde aanpak en werkmethode van het ontwerpteam.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 28 juni 2017, 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt de opdrachtgever tijdens de volledige procedure.