[OPROEP] WTC

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

WORLD TRADE CENTER I – II

 

Grootschalige vastgoedontwikkeling in Brussel, het is een lang verhaal. Als bouwmeester maître architecte willen we niet aan de zijlijn staan, maar nieuwe samenwerkingsverbanden met de real estate sector doen ontstaan. Grijp je als architect de kans om (misschien voor het eerst) mee aan de slag te gaan in een zéér groot vastgoedproject in de Noordwijk?

Midden in de Noordwijk komen de torens WTC I en II leeg te staan. Befimmo is eigenaar van deze site en plant een herontwikkelingsproject van ca. 110.000 m² met kantoren, woningen, een hotel en conferentie- en winkelruimtes. De ambitie van Befimmo is om met dit project een nieuwe dynamiek in de Noordwijk te ontwikkelen, zowel qua stedelijke menging met wonen en andere gebruikers als ten goede van een betere relatie met de openbare ruimte.

Het project voor deze site vertrekt niet van een wit blad. Eerder heeft Befimmo na een verkenningsronde een richtplan opgemaakt en is Jaspers & Eyers aangesteld om het project uit te werken. Nu zoekt Befimmo in samenwerking met de bouwmeester een bijkomend architect om het richtplan verder gezamenlijk te ontwikkelen en aan te passen waar nodig met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit, zowel voor het project zelf als inzake de impact op de Noordwijk. De uitwerking van het project door de architecten zal aan bijzonder hoog tempo lopen gezien de deadline voor de vergunningsaanvraag voorzien is eind maart 2018. De betrokken overheidsdiensten en de kwaliteitskamer zullen dit begeleiden in het kader van de vergunningsaanvraag.

In deze opdracht in de Noordwijk komen belangrijke vragen over actuele stadsontwikkeling in Brussel bijeen: verandering in de aanpak van grootschalige vastgoedontwikkeling, stedelijkheid en mixiteit, hergebruik versus vervanging, de waarde van laat-modernistische of postmoderne architectuur. Het zijn thema’s die nog niet geconsolideerd zijn en waarop de bouwmeester de komende maanden op diverse manieren zal inzetten om bij te dragen aan actie en reflectie.

ERELOON
De erelonen architectuur waren reeds vastgelegd op 4,75% excl. BTW voor de volledige opdracht. Hiervan krijgt de bijkomende architect 20%, met een verder af te spreken taakverdeling en spreiding over de fases van de globale opdracht.

TIMING
•    Indiening van de kandidaturen: 26 september
•    Briefing en plaatsbezoek: 11 oktober
•    Indiening van de wedstrijddocumenten: 3 november
•    Interview met de vier geselecteerden: 8 november
•    Toewijzing van de opdracht: uiterlijk 17 november

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de aanstelling.

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 26 SEPTEMBER 2017 VOOR 17U.