[OPROEP] ZACHTE VERBINDING

[OPROEP TOT INTERESSE]

EEN CONTINUE ZACHTE VERBINDING IN SINT GILLIS

 

Het centrum van Sint-Gillis telt verschillende parken en pleinen die in heel het Gewest gekend zijn: het Sint-Gillis Voorplein, het Moricharplein, het Van Meenenplein, de Hallepoort en nog andere, meer bescheiden groene ruimtes. Jammer genoeg zijn deze ruimtes vandaag niet goed met elkaar verbonden, ze functioneren als afzonderlijke delen. De publieke ruimtes en de straten die de ruimtes met elkaar verbinden zijn van middelmatige kwaliteit, en worden gekenmerkt door autoverkeer en congestie.

De gemeente heeft net het nieuwe Voorplein ingehuldigd en zal in het kader van het Duurzaam Wijk Contract Voorplein-Morichar samen met het Gewest investeren in de heraanleg van het Pierre Pauluspark en het Marie Jansonplein. Een derde project in de publieke ruimte, ook in het kader van het wijkcontract, is de voetgangersverbinding tussen de verschillende attractiepolen. De verplaatsingen gebeuren meestal te voet, en de gemeente wil dit meer ondersteunen. Een evidente, leesbare, goed verlichte link tussen de verschillende publieke ruimtes is het onderwerp van deze opdracht. De gemeente Sint-Gillis wil dus een continue zachte verbinding tussen de verschillende publieke ruimtes creëren. De opdracht bestaat uit het ontwerp van de publieke ruimte, een studie voor de verlichting en een studie over de mobiliteit voor de verschillende gebruikers.

INDICATIEVE TIMING
– Week van 27 augustus: 3 à 5 teams zullen uitgenodigd worden een offerte in te dienen;
– Maandag 8 oktober om 12h: indiening van de offertes;
– Week van 15 oktober: presentatie van de offertes aan de adviescommissie ;
– November 2018: begin van de opdracht.

GUNNINGSCRITERIA
– Stedelijkheid (30%)
– Bewoonbaarheid (30%)
– Techniciteit (20%)
– Haalbaarheid (20%)

BUDGET : 700.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : Het honorarium is forfaitair vastgelegd op 63.000 euro ofwel 9 % van de raming van de werken.
VERGOEDING : 2.500 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 27/08/2018 om 14:00 een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@perspective.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage).

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 

 


 

MEER INFORMATIE:

PROCEDURE

OPROEPEN
FACTSHEETS