(c) Séverin Malaud

ZIR4 TST

NIEUWE WIJK IN HET 20STE EEUWSE RANDGEBIED

We hadden het onlangs aangekondigd: de toegang tot Brussel aan de Van Praetbrug gaat er heel anders uitzien! In de voorbije zomer heeft de stad Brussel, in samenwerking met de BMA, een opdracht gelanceerd voor een Masterplan gekoppeld aan een Milieueffectenrapport (MER) voor het Gebied van Gewestelijk Belang nr. 4 (GGB 4). Het GGB 4 is ongeveer 27 hectare groot en grotendeels overheidseigendom. Dit Masterplan van de vorige oproep is momenteel in uitwerking door Plusoffice-Arcadis en zal een duidelijk kader scheppen voor de toekomstige ontwikkeling. De ambitie van de stad Brussel is niet min en deze oproep nu gaat over het ontwerp van de nieuwe gebouwen en open ruimten in het Masterplan. Zowel een middelbare school als een crèche en andere voorzieningen staan op het programma alsook minstens 5 hectare groene open ruimte en een bijkomend woningaanbod. Een nieuwe stadswijk dus, binnen de 20ste-eeuwse kroon.

De Grondregie van de stad Brussel zoekt nu een multidisciplinair team (architect, landschapsarchitect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, milieuadviseur, akoestiekspecialist) belast met het ontwerp en de opvolging van de uitvoering van de diverse programma’s (voorzieningen, woningen en commerciële en productiefuncties) in het kader van de ontwikkeling van het GGB nr. 4 in Neder-Over-Heembeek.

De opdracht is verdeeld in gedeelten zodat er vlot aanpassingen kunnen gebeuren in functie van de lopende en geplande ontwikkelingen. De bedoeling is om de inplanting van de nieuwe programma’s niet te beperken door factoren inzake timing maar toch een globaal en coherent antwoord te verzekeren in voor de ontwikkeling van het gebied.

De verschillende gedeelten van deze opdracht zijn:
• Opdrachtgedeelte 1: Middelbare school voor 700 leerlingen
• Opdrachtgedeelte 2: Crèche voor 56 kinderen
• Opdrachtgedeelte 3: ongeveer 50 woningen van verschillende types
• Voorwaardelijk Opdrachtgedeelte 4: ongeveer 50 woningen van verschillende types
• Voorwaardelijk Opdrachtgedeelte 5: ongeveer 50 woningen van verschillende types