(c) Séverin Malaud

ZIR4

VORM GEVEN AAN EEN METROPOLITANE KNOOP

De zone rond de Van Praetbrug is één van de toegangspoorten tot Brussel, misschien vooral bekend uit de berichtgeving over autofiles op de radio. Maar er is verandering op til! Immers, de infrastructurele knoop van de Van Praetlaan met de Vuurkruisenlaan zal meer als een stedelijke boulevard ingericht worden. Deze transitie laat toe ook na te denken over het opwaarderen van de leefbaarheid van het nabijgelegen weefsel.

De ambitie van de stad Brussel is niet min op deze plek van ongeveer 27 ha. Zowel een secundaire school als een crèche als andere voorzieningen staan op het programma, evenals het creëren van minimum 5 ha groene open ruimte en een bijkomend woningaanbod. Dit alles met de ambitie om een exemplarische en duurzame wijk te creëren die de residentiële wijk van Neder-Over-Heembeek verbindt met het kanaal en zijn industrieel weefsel. Zo kan dit nieuw stukje stad in de 20ste-eeuwse kroon de huidige barrière opheffen en Neder-over-Heembeek aan deze kant een nieuw gezicht geven.

Deze plek is echter geen ‘blanco opgave’. Talloze projecten en studies duiden het belang én het potentieel aan van deze knoop zoals het Beeldkwaliteitsplan, de nieuwe tramverbinding Neder-over-Heembeek, de mobiliteitsstudie “Kanaal Noord-A12” en de studie voor de herinrichting van de Brussels Royal Yacht Club (BRYC).

Vandaar dat het voorbereidende werk van het Richtschema voor GGB/ZIR nr. 4 door de Stad Brussel nood heeft aan herbeschouwing om al deze ambities te vertalen in een masterplan dat rekening houdt met deze verschillende ontwikkelingssnelheden en dat de toekomstige ontwikkelingsprojecten, zowel op korte als lange termijn, zal omkaderen.

Via ontwerpend onderzoek & een parallel milieu-effectenrapport (MER) moet het gewenste programma – secundaire school, crèche, woningen, groene ruimte – getest worden in de nabije context. Een mooie kans om een nieuw soort luchtige stedelijkheid te creëren die het infrastructurele karakter van de plek doet vergeten en Neder-over-Heembeek dichter verbindt op een duurzame manier.