PAQUOT

Sociale woningen - Dagcentrum

Er zitten heel wat projecten in de pijplijn bij het OCMW van Elsene. We denken met name aan het project PAQUOT 57-59, dat al heel wat verwikkelingen heeft doorgemaakt. Zo werd enkele jaren geleden al een eerste opdracht uitgeschreven, maar zonder dat dit iets heeft opgeleverd, omdat de volumetrie te groot bleek. Het OCMW heeft daarom beslist het geweer van schouder te veranderen en het project opnieuw te lanceren met de ambitie van openstelling naar de wijk en de creatie van verbindingen, dit alles met een minder dens programma met het oog op een betere stedenbouwkundige integratie.

Het OCMW wil dus op het hoekperceel van de Paquotstraat in Elsene een dagcentrum voor bejaarden vestigen, evenals ongeveer 7 sociale woningen. De huidige gebouwen op het perceel zijn te bouwvallig, ze zullen dus moeten worden gesloopt. De uitdaging bestaat erin om de erfdienstbaarheid van doorgang aan het ziekenhuis van Elsene te benutten, te verbeteren en te integreren in het nieuwe project en in de groene ruimte. Het OCMW wil dit perceel immers verlevendigen en in de wijk verbindingen tot stand brengen tussen het nieuwe dagcentrum, het naburige rusthuis en de wijk in het algemeen. Bovendien kan het huizenblok dankzij dit project weer worden gesloten en kan de ziekenhuissite opnieuw duidelijk worden afgebakend.

Het OCMW van Elsene is hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team met expertise op het vlak van architectuur, stabiliteitsengineering, engineering inzake speciale technieken, veiligheids- en gezondheidscoördinatie en EPB-consulting. Het OCMW verkiest een project op de schaal van de wijk en een gebouw dat zich integreert in zijn omgeving, zowel aan de kant van de Jean Paquotstraat als naar het binnenterrein van het huizenblok toe. Het project moet ook stedelijke meerwaarde bieden, zoals een nauwe band tussen de benedenverdieping en de openbare ruimte, een collectieve groene ruimte achteraan het perceel enz.

Het komt erop aan om een project te ontwerpen dat gekenmerkt wordt door een goed evenwicht tussen een creatieve, efficiënte en duurzame architectuur en kostenbeperking, waarop de ontwerpers goed moeten letten, zowel vanuit het oogpunt van de bouw als van het latere beheer van de gebouwen, het onderhoud en de renovatie.  Bovendien moet het project hoge ambities op het vlak van duurzaamheid en milieu nastreven.