© Séverin Malaud

PRIVÉ

Bestek

Ook private opdrachtgevers kunnen een beroep doen op de begeleiding door BMA. Vermits de privé sector niet onderworpen is aan de wetgeving voor overheidsopdrachten, biedt BMA een specifieke wedstrijdformule aan, met drie varianten voor de inhoud van de offerte.

U vindt hier de wedstrijdformule voor architectuuropdrachten die door BMA is ontwikkeld voor private opdrachtgevers: