(

PRIVE

Bestek

De begeleiding door BMA is ook mogelijk voor privé opdrachtgevers. Vermits de privé sector niet onderworpen is aan de wetgeving voor overheidsopdrachten, biedt BMA twee specifieke wedstrijdformules aan, één met een volledige ontwerpofferte en de andere met het oog op de keuze van een ontwerper op basis van een gesprek.

Bekijk hier de verschillende wedstrijdformules die door BMA worden aangeboden.