© Séverin Malaud

PROMENADE EN ZUILENGANG

Publieke ruimte, Renovatie

De zuilengang, een uniek verbindingselement tussen de spoorweginfrastructuur en de Fonsnylaan in Sint-Gillis, wordt in het kader van het Stadsvernieuwingscontract ‘Koningslaan’ beschouwd als een schakel in het netwerk van de toekomstige open ruimten en mobiliteit van de Voor-Zenne. De zuilengang symboliseert het start- en eindpunt van het toekomstige lineaire park van de Voor-Zenne, dat zich uitstrekt van de Veeartsentunnel tot de Luttrebruglaan in Vorst.

Voor de uitvoering van dit project is de gemeente Sint-Gillis op zoek naar een multidisciplinair team voor de lichte renovatie en het in de verf zetten van de kwaliteiten van de zuilengang.
Enerzijds zijn er de uitdagingen van het SVC, waaronder het verbeteren van het veiligheidsgevoel door het aanbrengen van verlichting, de netheid van het gebied verbeteren en het gebruiksconflict tussen voetgangers en fietsers oplossen. Anderzijds is er de wil om de relatie met deze onderbenutte ruimte te veranderen door bijvoorbeeld een muur voor vrije expressie, artistieke of ludieke elementen toe te voegen.

COMPETENTIES

  • Ontwerp in openbare ruimten (landschaps- en/of stedenbouwkundig architect en/of architect)
  • Lichtontwerp

GUNNINGSCRITERIA

  • Intentie: visie en uitdagingen – 50 punten
  • Methodologie – 35 punten
  • Haalbaarheid: technisch + budget + planning – 15 punten

INDICATIEF PLANNING

  • Sitebezoek: begin september
  • Indiening offerte: eind oktober
  • Gunning van de opdracht: eind november

BUDGET
Maximum €371.900,00 excl. BTW en erelonen

ERELOON
11% excl. BTW van het bedrag van de werken, berekend op de raming door de opdrachtnemer op het moment van het inschrijvingsdossier van de werken.

VERGOEDING
€2000 excl. BTW

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 22.08.2022 om 18u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).