© Séverin Malaud

RAAMOVEREENKOMST CYCLOSTRADE

Fietsinfrastructuur

Het aantal fietsers in Brussel is de laatste jaren sterk toegenomen, zeker ook voor woon-werkverkeer. Deze evolutie van de mobiliteit heeft zelfs geleid tot de term ‘Vélotaf’ (pendelen naar het werk met de fiets), die in Franstalig België tot woord van het jaar 2022 werd verkozen. Bij deze veranderende verplaatsingsgewoonten hoort nieuwe hoogwaardige fietsinfrastructuur, zoals ook bepaald in het gewestelijke plan Good Move.

Beliris is één van de spelers die betrokken zijn bij de aanleg van het Veloplus-netwerk, en meer bepaald het netwerk langs de spoorlijnen in Brussel. Deze ‘fietssnelwegen’ sluiten aan op het Vlaams en Waals fietsnetwerk. De fietssnelwegen zijn in de eerste plaats bedoeld voor fietsers, maar ze moeten ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Het project moet de gebruikers de ruimte doen delen en zorgen voor een kwalitatieve samenhang tussen de bestaande omgeving en de nieuwe infrastructuur.

Om deze fietsverbindingen snel te realiseren, wil Beliris een pool van 4 teams samenstellen. Ze zullen volgens beurtrol de opdracht krijgen voor het ontwerp en de uitvoering van stukken van deze fietssnelwegen, overeenkomstig de haalbaarheidsstudies die eerder al zijn uitgevoerd. De duur van de raamovereenkomst is 4 jaar.