© BMA

ONTWERPEND ONDERZOEK VOOR DE STAD BRUSSEL

De tekening de kern van het ontwerpend onderzoek

De tekening vormt de kern van het ontwerpend onderzoek en levert een specifieke bijdrage aan de kwaliteit van de projecten. Het instrument van het ontwerpend onderzoek is zo vroeg mogelijk in te zetten, werkt in verhouding tot elke verschillende context en in samenwerking met alle betrokken actoren.
Ontwerpend onderzoek maakt het mogelijk het debat toe te spitsen op concrete elementen van het project: volume, omvang, programma enz. Het project wordt iteratief en evolutief, waarbij de ontwikkeling van een intentie wordt gekoppeld aan die van een vorm. Ontwerpend onderzoek is minder lineair en tracht de projecten aan te passen aan hun omgeving.
De Stad Brussel is op zoek naar teams die de methode van het ontwerpend onderzoek toepassen. Onder meer met de bedoeling:
 • Een nieuwe stedenbouwkundige visie voor een gegeven perimeter te initiëren;
 • Te anticiperen op uitdagende toekomstige stadsontwikkelingen;
 • De diensten van de Stad te inspireren/te begeleiden bij hun eerste interne denkoefeningen over de herontwikkeling van sites, rekening houdend met een evenwicht tussen de prioriteiten voor deze sites, maar ook met hun context;
 • De verschillende actoren op het gebied van stadsontwikkeling te sensibiliseren om hun werking open te breken. Elk project – a fortiori een publiek project – heeft een impact die verder reikt dan de primaire doelstelling. Hier ligt de kans om verschillende niveaus van impact te beschouwen en een positieve impact op de omgeving te hebben.
De raamovereenkomst wordt met maximaal twee deelnemers gesloten.


COMPETENTIES

 • Architect – Stedenbouwkundige – Landschapsarchitect met ervaring in ontwerpend onderzoek
 • Milieucompetenties

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit van de benadering van de opdracht – 50%
 • Kwaliteit en relevantie van de referenties en van het team – 30%
 • Haalbaarheid – 20%

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging voor een offerte : 28.10.2022
 • Indiening van de offertes : 21.11.2022
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité : 02.12.2022
 • Gunning van de opdracht : eind 2022

ERELOON

 • Het budget voor de raamovereenkomst bedraagt € 49.586,78 excl. BTW of € 60.000 incl. BTW.

VERGOEDING

 • Voor deze opdracht  zal een vergoeding van € 1.500 worden toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 12.10.2022 om 14u een e-mail naar het bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).