© Séverin Malaud

Renovatie van blokken 17 en 18 in Peterbos

Renovatie van sociale woningen

Het Peterbospark is de grootste sociale woonwijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en groepeert in totaal meer dan 1.300 woningen in een landschappelijk park, goed voor ongeveer 4.000 bewoners.

De afgelopen jaren zijn verschillende renovatieprojecten op Peterbos in de steigers gezet. Via het Duurzaam Wijkcontract ‘Peterbos’ zal de gemeente Anderlecht de volgende jaren ook flink investeren in nieuwe buurtvoorzieningen en de publieke ruimte.

Beliris wil de renovatiedynamiek nog versterken en is daarom op zoek naar een multidisciplinair team voor de renovatie van twee woningblokken (Peterbos 17/17a en 18/18a) aan de zuidelijke zijde van het park.

Het project omvat in totaal 181 woningen en beoogt de renovatie en isolatie van de bouwschil, de vervanging van het ventilatiesysteem en de herinrichting van de nooduitgangen. Het doel is om de gebouwen, die in eigendom zijn van Comensia, beter te integreren in hun omgeving, hun leesbaarheid te versterken en de bewoonbaarheid van de woningen te verbeteren door private buitenruimtes te voorzien.

Twee bijzondere aandachtspunten zijn de verbetering van de plint van het gebouw Peterbos 17/17a die de publieke ruimte in het hart van de wijk maximaal moet activeren en een geïntegreerde aanpak van de waterhuishouding om de bestaande problemen met wateroverlast voorgoed aan te pakken.