SELECTIECOMMISSIE VAN DE VOLGENDE BMA !

WORD LID VAN

Oproep tot kandidaturen voor het samenstellen van een selectiecommissie om de aanstellingsprocedure van de volgende bouwmeester maître architecte (BMA) te begeleiden.

Vorige week werd de oproep tot kandidaturen voor de volgende BMA gepubliceerd. Wie geïnteresseerd is om aan die keuze bij te dragen, kan nu reageren op de oproep voor de samenstelling van de selectiecommissie. Met het oog op transparantie en openheid heeft de Brusselse regering besloten een selectiecommissie op te richten, bestaande uit specifieke experts op het gebied van de bevoegdheden van de BMA en/of van openbaar management. Daarom wordt nu een oproep tot kandidaturen gelanceerd om deel uit te maken van deze selectiecommissie.

De selectiecommissie heeft als opdracht de opdrachtgevers, Perspective en het Gewest, te adviseren en te ondersteunen tijdens de gehele procedure, zowel in de selectiefase van de kandidaten als in de gunningsfase en tevens in het geval van een onderhandelingsfase. Deze commissie moet een gemotiveerd advies uitbrengen. De gemotiveerde eindbeslissing wordt genomen door de opdrachtgevers, met inachtneming van de gunningscriteria.

OM KANDIDAAT TE ZIJN :

  • U moet, als expert, beschikken over specifieke expertise met betrekking tot de domeinen van de bevoegdheden van de BMA en/of het openbaar management
  • U moet Frans of Nederlands beheersen en voldoende kennis hebben van de andere taal
  • U mag geen lid zijn van een ministerieel kabinet of een politiek mandaat bekleden
  • U mag niet deelnemen aan de openbare aanbesteding voor de aanstelling van de volgende BMA
BEKIJK HIER DE VOLLEDIGE OPROEP EN STEL U KANDIDAAT UITERLIJK 1 JULI.