© S AM Swiss Architecture Museum

SOFT POWER

The Brussels Way of Making the City

In de herfst van 2024 opent het Zwitserse architectuurmuseum S AM in Basel de tentoonstelling ‘Soft Power: The Brussels Way of Making the City’. Deze expo belicht de voorwaarden die essentieel zijn voor een hoogwaardige bouwcultuur, gezien vanuit de werking van BMA. De curatoren, Andreas Kofler en Roxanne Le Grelle, willen het publiek bewust maken van de wedstrijdcultuur in Brussel en België, met het systeem van een bouwmeester maître architecte en de diverse ondersteunende instrumenten, aan de hand van een selectie van Brusselse projecten.

Om deze aanpak vorm te geven zoekt het S AM een scenografisch ontwerpteam.

De scenografie moet zowel specialisten als een algemeen publiek met interesse in architectuur aanspreken. Het doel is een tweeledige ervaring te bieden, waarbij bezoekers zich een algemeen beeld kunnen vormen van de tentoonstelling en tegelijkertijd meer specifieke inhoud kunnen verkennen. De tentoonstelling gaat minimaal één keer reizen. Met oog op milieubelasting is de keuze van materialen, demonteerbaarheid/aanpasbaarheid en de eenvoud van de opbouw van het voorstel belangrijk.

Na de kandidaturen worden drie kandidaten uitgenodigd om een visie in te dienen, met ideeën en principes voor de ruimtelijke vertaling van het concept van de tentoonstelling, evenals een methodologie voor collaboratieve en iteratieve werkwijze. De wedstrijd vraagt geen uitgewerkt ruimtelijk voorstel.

De kandidaturen kunnen ingediend worden in het Duits, Engels, Nederlands en/of Frans.

De offertes moeten in het Engels en de jury zal ook in het Engels verlopen.