(c) Séverin Malaud

PRODUCTIVE CITY

Publication

Sinds enkele decennia worden in Europese steden postindustriële wastelands omgetoverd in nieuwe aantrekkelijke stadswijken. Prachtige projecten hebben voor een succesvolle stadsvernieuwing gezorgd, maar tegelijkertijd zien we dat activiteiten zoals de productieve economie, maaknijverheid, onderhoud en reparatie, voedselvoorziening … uit de stad worden weggeduwd.

Productie hoort echter bij de stad. Als we willen dat de stad een duurzaam metabolisme wordt, dan kan de stad niet alleen de plaats van consumptie zijn. Als we niet willen dat de productie uit het stedelijke landschap verdwijnt, moeten we nieuwe stedelijke typologieën uitvinden die de productie compatibel maken met het wonen en verbinden met de openbare ruimte van onze steden.

In Brussel staan deze ideeën al enkele jaren op de politieke agenda en vandaag fungeert Brussel als een laboratorium voor innovatieve en kwaliteitsvolle oplossingen. Het belangrijkste strategische gebied voor de ontwikkeling van de productieve economie in de stad is de Kanaalzone die het stedelijk weefsel van Brussel doorkruist.

De brochure “Brussels Productive City” bundelt meer dan 25 architectuurprojecten voor de inpassing van productieve economie in de stad. De projecten worden beschreven door de ontwerpers zelf en ingeleid door de BMA.