TIJDELIJK GEBRUIK

TIJDELIJK GEBRUIK

 

Tijdelijk gebruik is interessant in stadsontwikkeling, maar hoe moet het geregeld worden? BMA en perspective.brussels hebben een juridische studie opgezet om een beter zicht te krijgen op de stedenbouwkundige wetgeving en het planologisch kader met betrekking tot tijdelijk gebruik.

Het doel van de studie is om de geldende regels en hiaten met betrekking tot vergunningen, woonnormen, brandveiligheid, etc. beter te begrijpen voor zowel gebouwen als terreinen.

Voor de studie werden verschillende stakeholders met ervaring op het terrein uitgenodigd om bestaande obstakels en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Er werd daarbij bewust gekozen om gebruikers én publieke opdrachtgevers samen te brengen. Tijdens 3 ateliers hebben ze als klankbord gereageerd op het onderzoekswerk van Nicolas Bernard (Université Saint-Louis). De resultaten van het onderzoek vormden de basis voor een gebruikersgids die vanaf nu beschikbaar is online.