[SOMETHING] URBAN MAESTRO

URBAN MAESTRO

 

Formele en informele tools om de ruimtelijke kwaliteit in Europese steden te verbeteren.

Om de kwaliteit van de stedelijke ruimte te verbeteren bestaan er in heel wat Europese steden uiteenlopende wetten, regels, plannen en vergunningen. Hoewel deze grotendeels juridisch gebaseerde tools nuttig zijn en de ontwikkeling van slecht doordachte stedenbouwkundige projecten voorkomen, stimuleren ze onvoldoende de ambitie voor een ruimtelijke kwaliteit die excelleert.

Precies daarom is de ontwikkeling van andere – mindere traditionele – methodes noodzakelijk, eerder ‘soft power’ van aard.

Welke formele en informele mechanismen bestaan er in Europese steden om te sleutelen aan de kwaliteit van ontwerp en stadsprojecten? Welke modaliteiten liggen ten grondslag aan een dergelijk stadsontwikkelingsbeleid? Wat zijn de financiële implicaties?

Welke lessen kunnen we trekken en hoe moeten we de bestaande knowhow uitbouwen en de professionele organisaties in heel Europa samenbrengen?

Urban Maestro is een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoeksprogramma i.s.m. UN Habitat en de Bartlett School of Planning (University College Londen).

Meer informatie over URBAN MAESTRO (EN)