© Séverin Malaud

SUPER KONINGIN – GROEN

Publieke ruimte

Het Koningin-Groenpark in Schaarbeek werd aangelegd in 2007 in het kader van een wijkcontract. Dit ontwerp van Erik Dhont vormt een groene ruimte in terrasvorm die de Paleizenstraat met de Groenstraat verbindt, dwars door een bouwblok. Het is een van de weinige rustige openbare groenzones in deze dichtbevolkte wijk van Schaarbeek. Na twee decennia is het echter duidelijk dat er aanpassingen nodig zijn om het gebruik van het park te optimaliseren. Dat blijkt ook uit de recente diagnose van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) ‘Kleine heuvel’. In het kader van dit DWC plant de gemeente Schaarbeek, met de hulp van RenovaS, enkele specifieke ingrepen.

Het is uiteraard niet de bedoeling om dit relatief recente park volledig opnieuw in te richten. De gemeente wil juist gerichte verbeteringen aanbrengen die een betekenisvolle impact hebben op het leven in en rond het park. Het project wil het park dan ook openstellen voor de naburige school ‘De Buurt’ en er een aangename plek creëren waar ouders na schooltijd op hun kinderen kunnen wachten. Het programma omvat ook de installatie van ludiek stadsmeubilair, initiatieven voor het beheer van regenwater, en gender mainstreaming.

In Schaarbeek gaat de herinrichting van de openbare ruimte vaak gepaard met overleg en inspraak. Dat is in dit geval niet anders: er hebben al verschillende inspraakmomenten plaatsgevonden, voornamelijk bij de voorbereiding van het wijkcontract, en andere momenten moeten nog georganiseerd worden in samenwerking met de opdrachtgever. Bij de uitwerking van het project zal het ontwerpteam daar rekening mee moeten houden. De uitdaging is dus om een nieuwe dynamiek te integreren in een mooi bestaand ontwerp.

COMPETENTIES
De minimaal vereiste vaardigheden voor deze opdracht zijn:

 • Ontwerp van openbare ruimten en landschap
 • Ontwerp van meubilair en speeltoestellen
 • Openbare verlichting
 • Bewegwijzering en grafisch ontwerp
 • Participatie, overleg en communicatie
GUNNINGSCRITERIA
 • Stedelijkheid (25%)
 • Leefbaarheid (25%)
 • Klimaat- en milieustrategie (25%)
 • Haalbaarheid (25%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 09.10.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 11.10.2023
 • Indiening van de offertes: 17.11.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 24.11.2023
 • Gunning en start van de opdracht: januari 2024
BUDGET
 • Het budget voor de werken mag niet hoger zijn dan € 351.353,75 incl. BTW
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op 11% van de kosten van de werken
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 5.000 toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 04.10.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).