Séverin Malaud © urban.brussels

TRAM TOUR & TAXIS

Aanleg van een nieuwe tramlijn en de herinrichting van de openbare ruimte

Deze nieuwsbrief is al verschenen op 23 mei 2023. We melden u dat Brussel Mobiliteit een terechtwijzend bericht heeft gepubliceerd. Dat gaat over bijkomende informatie over het project Tram Tour & Taxis maar ook over een bijkomende vergoeding voor de ingediende dossiers door de kandidaten. De wedstrijdvergoeding voor de 3 best gerangschikte teams blijft ongewijzigd, maar er zal nu ook een vergoeding van € 5.000 worden toegekend aan alle andere teams die een regelmatige offerte indienen en een minimale score van 50% behalen.

Brussel krijgt een nieuwe tramlijn, namelijk een verbinding tussen de rotonde Belgica en het Centraal Station, die langs Tour & Taxis voert. Een voorstudie heeft het tracé van de tramlijn vastgelegd en het basisprofiel bepaald van de wegenis die heraangelegd moet worden. Het tracé van de tramlijn werd in twee opgedeeld en deze opdracht beperkt zich tot het deel tussen Belgica en het Noordstation.

Deze nieuwe tramlijn is een kans om de kwaliteit van de aanleg van de publieke ruimte te verbeteren, in te spelen op de behoeften van de gebruikers en het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move uit te voeren. De herinrichting van de openbare ruimte zal oplossingen moeten bieden om hitte-eilanden te bestrijden, regenwater te beheren, de inclusiviteit te verhogen en positieve mobiliteit te bevorderen.

Om deze volledige ontwerpopdracht uit te voeren, is Brussel Mobiliteit op zoek naar een multidisciplinair team. Het team zal de ontwikkelingsstudies voor de tramlijn moeten coördineren met naburige projecten zoals het Maximiliaanpark, de Picardstraat, de Havenlaan, de Simon Bolivarlaan, enz. met het oog op een goede integratie van de tram in dit veranderende weefsel van Brussel.

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in één stap in te dienen, uiterlijk op 04.07.2023 om 10 uur.