© Séverin Malaud

VERBINDEN

Huisvesting voor daklozen

In de Marollenwijk heeft Hoeksteen, een noodopvang voor daklozen , de mogelijkheid zijn opvangvoorziening voor vrouwen, gezinnen en personen met beperkte mobiliteit uit te breiden en te diversifiëren. Om aan daklozen kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden, worden de 72 bedden aangevuld met een ruimte voor gezinnen en geïsoleerde personen, gezelligheidsruimtes en ruimtes voor partners in de noodhulpsector voor daklozen om synergiën te bevorderen.

Het centrum is momenteel gevestigd in een verouderd gebouw in de Nieuwlandstraat dat niet meer aan de huidige normen voldoet. Het zal worden uitgebreid met een tweede gebouw in hetzelfde bouwblok. Aangezien de activiteiten van het centrum ruimtelijk moeten doorlopen, moeten de twee gebouwen met elkaar worden verbonden.
Daartoe zoekt de VZW Hoeksteen, gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), een ontwerper voor de renovatie van het gebouw in de Nieuwlandstraat, voor de renovatie van het tweede gebouw (momenteel in gebruik als opslagplaats) en voor de verbinding van deze twee gebouwen langs de binnenplaats.

De subsidies die de GGC in dit stadium toekent zijn zeer beperkt, maar gezien het programma in deze tijd is het project van een zeer hoge relevantie.


COMPETENTIES
 • Architectuur
 • Stabiliteit en speciale techniek
GUNNINGSCRITERIA
 • De relevantie, kwaliteit en meerwaarde van het conceptuele of ruimtelijke voorstel voor een specifiek element van het gebouw, namelijk de verbinding tussen de twee gebouwen. (60%)
 • De relevantie, kwaliteit en toegevoegde waarde van de methodologie om tegemoet te komen aan de specifieke verwachtingen inzake zuinigheid van middelen, behoud van middelen en onderhoudsgemak die voor deze opdracht worden gevraagd (40%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 20.02.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 22.02.2023
 • Indiening van de offertes: 03.04.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 11.04.2023
 • Gunning en start van de opdracht: eind april 2023
BUDGET
 • € 619.500 excl. BTW – Ereloon niet inbegrepen
  Dit is een geschat budget, in dit stadium in functie van de GGC-subsidies
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op 12% excl. BTW van het bedrag van de werken
VERGOEDING
 • Drie teams zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen. Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 2.500 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte is beperkt (5 A4-tjes) en bestaat uit een visienota voor een specifiek onderdeel van het gebouw, namelijk de verbinding tussen de twee gebouwen, en een methodologienota.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 13.02.2023 om 14 u  een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).