© Séverin Malaud

VERSAILLES

Een levendige hub voor onmoetingen en voorzieningen

Tijdens de studiefase van het Duurzaam Wijkcontract bleek dat de wijk Versailles, gelegen in het noorden van Brussel, lijdt onder isolement. Oorspronkelijk ontworpen door de architect Robert Courtois als een modernistisch wooncomplex in een open parkomgeving, is de wijk zowel sociaal als ruimtelijk afgesloten van de omliggende wijken. De uniformiteit van de typologie, de monofunctionaliteit en sociale barrières versterken dat isolement. De uitdaging om de Versailleswijk te opwaarderen is drieledig: de mobiliteit van de bewoners vereenvoudigen, een publiek uit de naburige wijken aantrekken en het imago van de wijk herstellen op een bovenlokaal niveau.

Een van de voornaamste problemen in Versailles is de moeilijke toegang tot werk. De conclusie van een participatief evenement over deze kwestie was dat het oprichten van een lokale voorziening die zich richt op werkgelegenheid, opleidingen en het met elkaar in contact brengen van werkzoekenden met werkgevers van essentieel belang zou zijn om de wijk nieuw leven in te blazen en te openen. Om het gebrek aan diverse voorzieningen in de wijk aan te pakken, werd bovendien sterk aanbevolen om op de site functies te voorzien zoals sportfaciliteiten, gedeelde ontmoetingsruimtes voor lokale verenigingen, nieuwe lokalen voor het Huis van het Kind, ruimtes voor de preventiedienst en faciliteiten voor de vzw BRAVVO… Vandaar het idee van één grote voorziening die zich richt op werkgelegenheid en een scala aan andere nuttige functies biedt.

De voorgestelde locatie speelt een cruciale rol in de wijk. Ze verbindt de Versailleslaan met de Beizegemstraat, waardoor het een centraal punt en een van de toegangspoorten tot Versailles vanuit de omliggende wijken vormt. Bovendien zit er potentieel in de nabijheid van het scholencomplex in het zuiden van de site. Het wijkcontract stelt voor om deze plek om te vormen tot een levendige hub voor ontmoetingen en diverse gemeenschapsvoorzieningen, om een betere verbinding tussen noord en zuid te realiseren en daarnaast ook kwalitatieve openbare ruimte (sociaal, landschappelijk, ecologisch, etc.) aan te bieden. Het project heeft als ambitie om een motor worden voor de stedelijke vernieuwing van de wijk.

Dit project krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).