(c) Séverin Malaud

CLTB

BEWONERS EN WACHTERS NAAST HET PARK

Community Land Trust Brussels (CLTB) -een innovatieve speler op het gebied van huisvesting- wil aan de rand van het nieuwe Zennepark een wooncomplex met collectieve tuin en een antenne voor de wachters-animatoren van het aangrenzende park ontwikkelen. Voor dit gemengd project werkt CLTB samen met Leefmilieu Brussel. Er zijn veel ambities,na te streven: synergie tussen de functies, mogelijkheden om samen te leven, kwaliteit van de openbare ruimte, landschappelijke integratie in relatie met de biodiversiteit en een voorbeeldfunctie rond de 9 thema’s van de Gids Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder inzake circulaire economie.

Als mandataris van deze gezamenlijke opdracht is CLTB op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige architectuuropdracht die betrekking heeft op de bouw van een collectief wooncomplex met 14 eenheden, een collectieve tuin en een antenne voor de parkwachters-animatoren. De site is gelegen aan de Antwerpse Steenweg 413-417.