[OPROEP] CLTB

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

BEWONERS EN WACHTERS NAAST HET PARK

 

Community Land Trust Brussels (CLTB) -een innovatieve speler op het gebied van huisvesting- wil aan de rand van het nieuwe Zennepark een wooncomplex met collectieve tuin en een antenne voor de wachters-animatoren van het aangrenzende park ontwikkelen. Voor dit gemengd project werkt CLTB samen met Leefmilieu Brussel. Er zijn veel ambities,na te streven: synergie tussen de functies, mogelijkheden om samen te leven, kwaliteit van de openbare ruimte, landschappelijke integratie in relatie met de biodiversiteit en een voorbeeldfunctie rond de 9 thema’s van de Gids Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder inzake circulaire economie.

Als mandataris van deze gezamenlijke opdracht is CLTB op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige architectuuropdracht die betrekking heeft op de bouw van een collectief wooncomplex met 14 eenheden, een collectieve tuin en een antenne voor de parkwachters-animatoren. De site is gelegen aan de Antwerpse Steenweg 413-417.

BUDGET: 2.708.000 euro excl. btw.
ERELOON : het totale bedrag van de honoraria is vastgesteld op 341.280 euro excl. btw, d.w.z. 12% van de geschatte kosten van de werken voor de woningen en 16% voor de antenne van de parkwachters.
VERGOEDING: 4.500 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 27.11.2019 om 12u

 

Crédit photo: Séverin Malaud