(c) Séverin Malaud

BEEKKANTPLEIN

Publieke ruimte

Er is al veel nagedacht, geschreven, gewenst, gepland in verband met de Beekkant-site. Het is nu hoog tijd om, dankzij de dynamiek van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) van het Weststation, deze ideeën om te zetten in concrete acties, en dit binnen een strak tijdschema. De gemeente Molenbeek springt dus op de kar, beslist om de interventieperimeter voor deze complexe site uit te breiden en lanceert vandaag een opdracht voor de volledige heraanleg van het Beekkantplein.

Deze heraanleg streeft een dubbel doel na. Het plein vormt een belangrijke esplanade voor het metrostation, maar ook voor de voetgangersbrug over het Weststation, die een strategische toegangspoort zal zijn tussen het hoger gelegen deel van Molenbeek en het toekomstige park. Naast zijn functie als esplanade is het plein ook een buurtplein, waar mensen zich ontspannen, spelen en voorbijkomen. Vandaag worden beide functies wel vervuld, maar niet op een kwaliteitsvolle manier. Het plein mist aantrekkingskracht en is niet veilig genoeg voor de mobiliteit, vooral als het gaat om de oversteek tussen de bus en de metro. Om hier verbeteringen in aan te brengen is de gemeente op zoek naar een team met een ruime waaier aan expertise.

De volgende expertise wordt gevraagd:

  • Expertise op het vlak van architectuur en stedenbouw om het busstation creatief aan te pakken en om er een gastvrije openbare ruimte van te maken;
  • Expertise op het gebied van landschap om het plein een aantrekkelijk groen karakter te geven;
  • Expertise op het vlak hydraulisch beheer, onmisbaar om deze plek te wapenen tegen de klimaatverandering;

Er wordt ook gevraagd om een inventaris te maken van de materialen die kunnen worden hergebruikt bij de heraanleg. Tot slot moet ook een participatief proces met de bewoners en de gebruikers van de wijk tot een goed einde worden gebracht, met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid.