©

BMA LABEL BMA

BMA LABEL BMA #2

Met het BMA Label helpen we ongevraagde voorstellen vooruit vanuit burgerinitiatieven of vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, die nog in de prille beginfase zitten. BMA gaat sinds 2022 jaarlijks op zoek naar drie frisse ideeën die een positieve maatschappelijke impact beogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veel vernieuwing begint namelijk vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budgetten, timing, beleidscontacten… . Het BMA Label wil deze niet alleen naar boven brengen, maar ondersteunt ze ook met een klein budget, begeleiding in ons netwerk en publieke zichtbaarheid. Het is op die manier een aanmoedigende stimulans voor ideeën op het prille moment van hun eerste enthousiaste inzicht, maar die wie weet later een heus verschil gaan maken in het stedelijk beleid.

 


DU BRUXELLIEN AU BRUXELLOCÈNE
(MAXIME JAUME & LUCILE PUJOL)

Het Brusseliaan is een geologische laag bestaande uit verschillende soorten zandafzettingen, die een essentiële rol speelt in de ontwikkeling van een welvarende stad. Maxime en Lucile willen het collectieve verhaal vertellen van Brussel en het Brusseliaan, een verhaal van zowel collectieve totstandkoming als collectieve verandering. Het Label stelt de hypothese dat het Brusseliaan geen inerte materie is, maar veeleer een levend organisme, geëxploiteerd en bezocht. Het bevindt zich overal onder onze voeten, in onze muren en onze vensters, het oefent invloed uit op de cultuur en de praktijken van de mensen, terwijl het ook, door deze interacties, fundamenteel muteert.

Door zorgvuldig aandacht te besteden aan de bodem waarop we leven, zal “Du Bruxellien au Bruxellocène” proberen om de lange geschiedenis van de relatie tussen Brussel en de bodem te traceren, de uitingen van deze relatie te inventariseren en in kaart te brengen in een levende cartografie. Deze kleine geologische odyssee in Brussel opent zich naar hedendaagse kwesties met betrekking tot de inrichting en het beheer van de grond, en geeft misschien zicht op een mogelijks betere co-existentie met de wereld van het minerale.

 


HOE RUIMTE CREËREN VOOR EEN SOLIDAIRE SUPERDIVERSE BUURTSTAD EN HAAR MEEST KWETSBARE ‘INWONERS’?
(RUIMTEVELDWERK)

Uitgaande van de constatering dat plaatsen van solidariteit en opvang niet worden gepland maar voortkomen uit tijdelijke ruimtelijke kansen, zonder formele planning, benadrukt Ruimteveldwerk de noodzaak om deze plaatsen als blijvend onderdeel van stedelijke voorzieningen te verankeren. Ze moeten duurzame locaties worden, niet afhankelijk van noodsituaties, maar ingebed in langetermijnvisies en planning.

Om humanitaire organisaties die opereren vanuit noodsituaties te ontlasten, wil Ruimteveldwerk het Label gebruiken om een masterplan te ontwikkelen voor plaatsen van solidariteit en opvang. Dit masterplan streeft ernaar verder te gaan dan het conceptuele niveau door verbindingen te leggen met verschillende gebruikersgroepen en politieke instanties. Het doel is om een nieuwe benadering te inspireren voor kwalitatieve voorzieningen die zijn afgestemd op de Brusselse context en de behoeften van de meest kwetsbare groepen.

 


EEN BRUSSELS-BASED CIRCULAIR STRAATLAAGMENGSEL
(BARCA + BASIL DESCHEEMAEKER)

BARCA ziet een belangrijk potentieel qua transitie naar een meer duurzame keten in de aanleg van publieke ruimte, door te kijken naar de tussenlaag in de opbouw van de aanleg van wegenis in het bijzonder. Terwijl de bovenste laag van bestrating (kasseien, tegels en klinkers) inmiddels vaste elementen worden in hergebruikketens en de fundering van wegen al geruime tijd wordt opgebouwd uit bouwafval van lage kwaliteit, ontbreekt nog steeds een circulair alternatief voor de tussenlaag. Primaire materialen, zoals rivierzand en kiezel, blijven hier dominant.

BARCA schuift een circulair alternatief naar voren voor deze tussenlaag, door gebruik te maken van betongranulaten die voldoen aan alle technische eisen. Aangezien deze fijne fracties minder vaak worden gebruikt in de betonindustrie, vormen ze een aanzienlijke beschikbare bron.

BARCA stelt voor om een tijdelijke onderneming op te richten voor de aankoop van dit materiaal, met het oog op onderzoek maar ook de ontwikkeling van pop-up verkoop, met inbegrip van workshops. Daarnaast zal een expo of publicatie worden gemaakt om deze activiteiten te documenteren.

 

GA NAAR DE LIJST MET DE INDIENERS

 


BMA LABEL BMA #1

GA NAAR BMA LABEL BMA #1