Séverin Malaud © urban.brussels

LA CITÉ MODERNE VOLTOOIEN

Buurtcentrum, sociale integratie-onderneming en sporthal

La Cité Moderne van Victor Bourgeois is bekend als uitzonderlijk architecturaal en stedelijk erfgoed. Als een van de enige Brusselse tuinwijken met een radicaal modernistische vormgeving is La Cité Moderne een essentieel onderdeel van het Brusselse patrimonium, inclusief de buitenruimte die nauw bij de woningen aansluit. Het project had echter nog ambitieuzer kunnen uitpakken: slechts de helft van de geplande woningen werd daadwerkelijk gebouwd en de publieke voorzieningen die bij de woningen moesten komen, werden nooit gerealiseerd door een gebrek aan budget op dat moment. Als gevolg daarvan is de wijk minder gemengd en gemeenschappelijk dan ze had moeten zijn.

Het nieuwe Duurzame Wijkcontract (DWC) “Cité Moderne” is een uitgelezen kans om verandering in deze situatie te brengen. De gemeente Sint-Agatha-Berchem wil het gebrek aan voorzieningen compenseren door de bouw van een nieuw buurthuis en een nieuwe sporthal in de onmiddellijke nabijheid van de tuinwijk. Het terrein tegenover het Initiatiefplein is hiervoor ideaal. Het ligt aan de rand van de Cité Moderne, naast een grote openbare ruimte en vlakbij de Zavelenberg. Het heeft een sterke, verbindende betekenis nodig, een rol die deze nieuwe voorzieningen perfect kunnen vervullen.

Het project bestaat uit twee gebouwen, elk voor een deel van het programma. Het eerste gebouw zal het Maison des Initiatives et de Solidarités huisvesten, waarin de gemeenschapsfuncties worden samengebracht: de sociale integratie-onderneming en het buurtcentrum. Het tweede gebouw zal dienen als sporthal voor de buurt. De interieurs moeten bijzonder veelzijdig zijn en voor verschillende doeleinden kunnen dienen. Tot slot wil de gemeente een esplanade creëren rond deze twee gebouwen, die integraal deel uit maakt van het project en uitgeeft op het natuurgebied Zavelenberg. Deze twee nieuwe gebouwen en de nieuwe openbare ruimte die ze met elkaar verbindt, zullen de Cité Moderne dus zowel ruimtelijk als functioneel completeren.